register právnych vzťahov podhradík

nezistení vlastníci

zoznam nezistených vlastníkov a ich výmer v registri právnych vzťahov. výmery sa týkajú len súčasných hraníc katastra nehnuteľností. register právnych vzťahov bol vytvorený v rámci prípravy ponuky na spracovanie jednoduchých pozemkových úprav obci.

v zozname nie sú zobrazené spoločné nehnuteľnosti

meno vlastníkazoznam parciel právneho stavuzoznam listov vlastníctva právneho stavuvýmera parciel právneho stavu
Timko Ján, rod.TimkoE 137/1, E 137/2, E 348, E 561, E 562, E 563/1

165, 215, 327, 330, 331, 424, 426, 449, 462, 471, 472, 551, 622, 623, 658, 659, 660, 661

2568.23 m2

Adamčík Michal, rod.AdamčíkE 140/1, E 140/2, E 561, E 562, E 563/1

123, 215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

2728.75 m2

Repková Anna, rod.MarcinkováE 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

1431.14 m2

Vargová Mária, rod.Vargová, malE 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

2909.98 m2

Vargová Dorota, rod.Vargová, malE 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

1717.37 m2

Repka Michal, rod.Repka, ml.E 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

2862.28 m2

Baranová Mária, rod.MižišinováE 200/1, E 200/2, E 200/3, E 241/1, E 241/2, E 281, E 305/1, E 335, E 376/1, E 376/2, E 419, E 453, E 496/1, E 496/2, E 511, E 561, E 562, E 563/1, E 305/2

215, 327, 330, 331, 369, 385, 386, 413, 424, 426, 449, 471, 472, 551, 622, 623, 647, 658, 659, 660, 661

19782.66 m2

Repková Mária, rod.HajtášováE 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

1431.14 m2

Seman Štefan, rod.SemanE 85/1, E 85/2, E 126/2, E 153/1, E 153/2, E 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 53, 622, 623, 658, 659, 660, 661, 718

2440.58 m2

Seman Ján, rod.Seman, malE 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

1908.19 m2

Vargová Anna, rod.Vargová, malE 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

1192.62 m2

Varga Jozef, rod.Varga, malE 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

1192.62 m2

Kvasny Ján, rod.KvasnyE 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

1431.14 m2

Kvasny Michal, rod.KvasnyE 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

1431.14 m2

Adamčik Michal, rod.Adamčik, malE 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 472, 622, 623, 658, 659, 660

1496.99 m2

Hajtaš Ján, rod.Hajtaš, 2E 326, E 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 362, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

7005.10 m2

Hajtaš Jozef, rod.Hajtaš, ž.Verona r.TimkováE 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

5423.15 m2

Bobáková Zuzana, rod.PlancárováE 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

2862.28 m2

Lešková Mária, rod.AdamčíkováE 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

1311.88 m2

Adamčík Ján, rod.Adamčík, malE 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

437.29 m2

Adamčík Michal, rod.Adamčík, mal. 2E 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

437.29 m2

Girašeková Mária, rod.AdamčíkováE 96/1, E 96/2, E 561, E 562, E 563/1

215, 218, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

508.88 m2

Kandráčová Mária, rod.KandráčováE 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

2862.28 m2

Timko Andrej, rod.Timko, 1E 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

4293.42 m2

Baran Ján, rod.BaranE 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

1144.91 m2

Kosturová Anna, rod.BaranováE 200/1, E 200/2, E 200/3, E 241/1, E 241/2, E 281, E 305/1, E 335, E 376/1, E 376/2, E 419, E 453, E 496/1, E 496/2, E 511, E 561, E 562, E 563/1, E 305/2

215, 327, 330, 331, 369, 385, 386, 413, 424, 426, 449, 471, 472, 551, 622, 623, 647, 658, 659, 660, 661

14058.10 m2

Baranová Dorota, rod.Baranová, malE 200/1, E 200/2, E 200/3, E 241/1, E 241/2, E 281, E 305/1, E 335, E 376/1, E 376/2, E 419, E 453, E 496/1, E 496/2, E 511, E 561, E 562, E 563/1, E 305/2

215, 327, 330, 331, 369, 385, 386, 413, 424, 426, 449, 471, 472, 551, 622, 623, 647, 658, 659, 660, 661

14058.10 m2

Baranová Katarína, rod.Baranová, malE 200/1, E 200/2, E 200/3, E 241/1, E 241/2, E 281, E 305/1, E 335, E 376/1, E 376/2, E 419, E 453, E 496/1, E 496/2, E 511, E 561, E 562, E 563/1, E 305/2

215, 327, 330, 331, 369, 385, 386, 413, 424, 426, 449, 471, 472, 551, 622, 623, 647, 658, 659, 660, 661

14058.10 m2

Karahuta Ondrej, rod.Karahuta, ž.Mária r.KrištofováE 561, E 562, E 563/1

215, 327, 330, 331, 449, 471, 472, 622, 623, 658, 659, 660, 661

6010.79 m2

Portíková Mária, rod.KmecováE 306, E 401/1, E 512, E 561, E 562, E 563/1, E 401/2, E 401/3

215, 327, 330, 331, 39, 418, 429, 449, 471, 472, 622, 623, 653, 658, 659, 660, 661

11349.44 m2

Vaško Ján, rod.Vaško, žena r.Karahutová MáriaE 561

449

1.39 m2

Bobáková Mária, rod.VaškováE 561

449

1.39 m2

Dudáš Štefan, rod.DudášE 561

449

0.12 m2

Varga Štefan, rod.VargaE 561

449

0.28 m2

Dudáš Jozef, rod.DudášE 561

449

0.12 m2

Dudáš Ján, rod.DudášE 561

449

0.12 m2

Dudášová Anna, rod.DudášováE 561

449

0.12 m2

Karahutová Anna, rod.MihalikováE 141/1, E 141/2, E 167/1, E 167/2, E 208/1, E 208/2, E 208/3, E 268, E 314, E 343, E 388/1, E 388/2, E 417, E 460, E 505, E 388/3

189, 215, 371, 424, 426, 471, 545, 551, 650, 660, 661

6731.93 m2

Vrábeľová Mária, rod.RepkováE 53/2, E 73

426, 627, 629, 659, 661

1493.88 m2

Portik Michal, rod.Portik

215, 660

2598.82 m2

Portik Michal, rod.Portik, ž.Zuzana r.GalvereščákováE 197/1, E 197/2, E 197/3

215, 274, 660

2938.83 m2

Portiková Zuzana, rod.Galvereščáková

215, 660

757.99 m2

Seman Ján, rod.Seman, 1

215, 472, 660

1739.68 m2

Mižišinová Mária, rod.Mižišinová, mal

215, 424, 426, 551, 660

379.87 m2

Timko Andrej, rod.TimkoE 205/1, E 205/2, E 205/3

215, 351, 404, 660

115.86 m2

Lešková Anna, rod.Hajtášová

215, 660

1732.55 m2

Wengerszky Viktor, rod.Wengerszky, grófE 553/1, E 553/101

450

11199.00 m2

Koločik Milan, rod.Koločik

659

14.80 m2

Timko Michal, rod.TimkoE 101/1, E 101/2, E 101/3, E 119, E 125/2, E 149/1, E 149/2, E 152/1, E 152/2, E 165/1, E 165/2

219, 345, 347, 426, 472, 475, 511

549.20 m2

Portik Ján, rod.PortikE 168/1, E 168/2

335, 424, 426, 472, 551

4434.36 m2

Repka Jaroslav, rod.Repka

327

1265.31 m2

Baran Július, rod.Baran

331

5.88 m2

Timko Štefan, rod.TimkoE 101/1, E 101/2, E 101/3, E 165/1, E 165/2, E 185/1, E 185/2, E 185/3, E 234/1, E 234/2, E 270/1, E 297/1, E 328, E 370/1, E 370/2, E 412/1, E 412/2, E 439/1, E 439/2, E 439/3, E 469, E 535/1, E 270/2, E 297/2, E 535/2

219, 374, 424, 426, 470, 475, 509, 513, 516, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 638, 646, 657

7609.12 m2

Vojtašková Mária, rod.VojtaškováE 101/1, E 101/2, E 101/3, E 165/1, E 165/2, E 185/1, E 185/2, E 185/3, E 234/1, E 234/2, E 270/1, E 297/1, E 328, E 370/1, E 370/2, E 412/1, E 412/2, E 439/1, E 439/2, E 439/3, E 469, E 535/1, E 270/2, E 297/2, E 535/2

219, 374, 424, 426, 470, 475, 509, 513, 516, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 638, 646, 657

12681.87 m2

Varga Juraj, rod.VargaE 101/1, E 101/2, E 101/3, E 119, E 149/1, E 149/2, E 165/1, E 165/2, E 185/1, E 185/2, E 185/3, E 205/1, E 205/2, E 205/3, E 234/1, E 234/2, E 244/1, E 244/2, E 270/1, E 275/1, E 297/1, E 310, E 328, E 365/1, E 365/2, E 370/1, E 370/2, E 397, E 412/1, E 412/2, E 439/1, E 439/2, E 439/3, E 450, E 469, E 481/1, E 481/2, E 521, E 535/1, E 270/2, E 275/2, E 297/2, E 535/2

219, 347, 351, 374, 390, 404, 424, 426, 470, 475, 509, 510, 513, 514, 516, 517, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 638, 640, 646, 657

477.96 m2

Timko Ján, rod.Timko, ml.E 101/1, E 101/2, E 101/3, E 165/1, E 165/2, E 185/1, E 185/2, E 185/3, E 234/1, E 234/2, E 270/1, E 297/1, E 328, E 370/1, E 370/2, E 412/1, E 412/2, E 439/1, E 439/2, E 439/3, E 469, E 535/1, E 270/2, E 297/2, E 535/2

219, 374, 470, 475, 509, 513, 516, 546, 547, 548, 549, 550, 638, 646, 657

4232.29 m2

Karahuta Michal, rod.Karahuta, 1E 141/1, E 141/2

189, 424, 426, 551

81.71 m2

Girašeková Mária, rod.Bobáková

426

9637.87 m2

Vaško Ján, rod.Vaško, ž.Dorota r.Timková

426

1807.10 m2

Vargová Margita, rod.Bobáková

426

602.37 m2

Jurašek Anton, rod.Jurašek

426

4818.94 m2

Vašková VeronaE 53/1

426, 626

1290.93 m2

Kačmarová Mária, rod.Vargová

426

903.55 m2

Vojtašková Barbora, rod.Gdovinová

426

2811.05 m2

Vašková Dorota, rod.Timková

426

6023.67 m2

Chovancová Mária, rod.Mihalíková

424, 426, 551

1228.79 m2

Mižišin Ján, rod.Mižišin

426

103.26 m2

Vargová Mária, rod.Bírošová

426

903.55 m2

Girašek Jozef, rod.GirašekE 140/1, E 140/2, E 142/1, E 142/2, E 142/3, E 142/4

123, 426, 57

1139.41 m2

Vašková Mária, rod.Karahutová

424, 426, 551

4095.98 m2

Zošáková Dorota, rod.Portíková

426

4141.27 m2

Portiková Anna

426

903.55 m2

Mihaliková Anna, rod.VavrekováE 273/1, E 273/2

417, 424, 426, 551, 639

734.74 m2

Vojtaško Andrej, rod.Vojtaško, st.E 273/1, E 273/2

417, 424, 426, 551, 639

2938.96 m2

Portík Ján, rod.Portík

426

1581.21 m2

Karahuta František, rod.Karahuta

426

1606.31 m2

Karahuta Michal, rod.KarahutaE 151/1, E 151/2

424, 426, 551, 635

3382.61 m2

Kwasni Marko, rod.Kwasni

424, 426, 551

4915.17 m2

Timko Ján, rod.Timko, ded.od Timka Andreja v AmerikeE 125/2, E 152/1, E 152/2, E 210/1, E 210/2, E 210/3, E 219/1, E 219/2, E 265, E 292/1, E 332, E 375/1, E 375/2, E 403/1, E 403/3, E 434/1, E 434/2, E 434/3, E 474, E 503, E 292/2, E 403/2

345, 389, 424, 426, 494, 495, 496, 497, 511, 551, 644

2085.66 m2

Seman Michal, rod.SemanE 85/1, E 85/2, E 126/2, E 153/1, E 153/2

426, 53, 718

2660.85 m2

Seman Michal, rod.Seman

426

4818.94 m2

Varga Andrej, rod.Varga

426

2409.47 m2

Vaško Juraj, rod.Vaško, mal

39, 424, 426, 551

607.73 m2

Vašková Mária, rod.Vargová

424, 426, 551

2457.59 m2

Takáč Ján, rod.Takáč

424, 426, 551

2457.59 m2

Repka Michal, rod.Repka

424, 426, 551

1638.39 m2

Timko Ján, rod.Timko, 2

424, 426, 551

1392.63 m2

Marko Jozef, rod.Marko

424, 426, 551

1638.39 m2

Beblárová Mária, rod.Cipariková

426

1807.10 m2

Cipariková Verona, rod.Hajtašová

424, 426, 551

4915.17 m2

Karahuta Andrej, rod.Karahuta, vzdialenýE 348

165, 426

2427.23 m2

Marková Mária, rod.TimkováE 125/2, E 152/1, E 152/2, E 219/2, E 234/1, E 244/1, E 244/2, E 265, E 270/1, E 275/1, E 297/1, E 310, E 328, E 332, E 365/2, E 370/1, E 370/2, E 397, E 412/1, E 412/2, E 439/1, E 439/2, E 439/3, E 469, E 481/1, E 481/2, E 503, E 521, E 270/2, E 275/2, E 297/2, E 403/2

345, 426, 495, 496, 497, 509, 510, 511, 513, 514, 516, 517, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 638, 640, 646

534.43 m2

Knapková AnnaE 140/1, E 140/2, E 142/1, E 142/2, E 142/3, E 142/4, E 191/1, E 191/2, E 191/3, E 278/1, E 288/1, E 390/1, E 390/2, E 448, E 278/2, E 288/2

123, 360, 39, 574, 57, 642

1012.80 m2

Knapková KatarínaE 140/1, E 140/2, E 142/1, E 142/2, E 142/3, E 142/4, E 191/1, E 191/2, E 191/3, E 278/1, E 288/1, E 390/1, E 390/2, E 448, E 278/2, E 288/2

123, 360, 39, 574, 57, 642

1012.80 m2

Knapková MáriaE 140/1, E 140/2, E 142/1, E 142/2, E 142/3, E 142/4, E 191/1, E 191/2, E 191/3, E 278/1, E 288/1, E 390/1, E 390/2, E 448, E 278/2, E 288/2

123, 360, 39, 574, 57, 642

1012.80 m2

Knapko Michal, rod.KnapkoE 140/1, E 140/2, E 142/1, E 142/2, E 142/3, E 142/4, E 191/1, E 191/2, E 191/3, E 278/1, E 288/1, E 390/1, E 390/2, E 448, E 278/2, E 288/2

123, 360, 39, 574, 57, 642

1012.80 m2

Tomková Mária, rod.PortikováE 389/1, E 389/2, E 428, E 389/3

133, 316, 651

179.11 m2

Kiselová Dorota, rod.PortikováE 389/1, E 389/2, E 428, E 389/3

133, 316, 651

179.11 m2

Šofranková Katarína, rod.PortikováE 389/1, E 389/2, E 428, E 389/3

133, 316, 651

179.11 m2

Portiková AlžbetaE 389/1, E 389/2, E 428, E 389/3

133, 316, 651

179.11 m2

Portik Andrej, rod.PortikE 389/1, E 389/2, E 428, E 389/3

133, 316, 651

179.11 m2

Portik Michal, rod.Portik, ml.E 389/1, E 389/2, E 428, E 389/3

133, 316, 651

179.11 m2

Portiková BarboraE 389/3

651

0.48 m2

Karahuta Ján, rod.Karahuta, ml.E 137/1, E 137/2, E 387/1, E 387/2, E 387/3, E 387/4

428, 462, 649

1693.81 m2

Varga Michal, rod.Varga

424, 551

1036.02 m2

Ivanková Anna, rod.Hajtášová

39

254.75 m2

Kažimirová Mária, rod.Hajtášová

39

254.75 m2

Hajtaš Andrej, rod.Hajtaš

39

254.75 m2

Hajtašová Barbora, rod.Hajtašová, mal

39

254.75 m2

Hajtašová Anna, rod.Hajtašová, mal

39

254.75 m2

Harčariková Anna, rod.Vašková

39

594.41 m2

Hajtašová Anna, rod.Vargová, vdova

39

1783.23 m2

Mihalik Michal, rod.Mihalik

39

1783.23 m2

Kovalíková Alžbeta, rod.Baranová

39

594.41 m2

Baran Andrej, rod.Baran

39

594.41 m2

Kaminská Dorota, rod.Knapková

39

1069.94 m2

Vašková Anna, rod.Vašková, mal

39

198.14 m2

Vaško Michal, rod.Vaško, mal

39

198.14 m2

Vašková Mária, rod.Vašková, mal

39

198.14 m2

Semanová Mária, rod.Vargová

39

222.90 m2

Lyatak Andrej, rod.Lyatak

173

4155.99 m2

Lipták Andrej, rod.Lipták

173

4155.99 m2

Mižičková Verona

173

692.66 m2

Mižičková Margita

173

692.66 m2

Geci Ladislav, rod.Geci

173

1385.33 m2

Baranová Anna

173

1385.33 m2

Baran Ján, rod.Baran, 3

173

2077.99 m2

Barancová Katarína, rod.Vavreková

173

4155.99 m2

Baláž Cyril, rod.Baláž

173

1662.39 m2

Gajdošová Barbora, rod.Jusková

173

1039.00 m2

Kandráč Michal, rod.KandráčE 352

423

2296.00 m2

Kandráčová Barbora, rod.ŠmelovskáE 352

423

2296.00 m2

Vojtaško Andrej, rod.Vojtaško, ml.E 325

419

1020.33 m2

Vojtaško Andrej, rod.VojtaškoE 325

419

510.17 m2

Vojtaško Ján, rod.Vojtaško, ž.Borbora r.GdovinováE 325

419

2040.67 m2

Kovaľová Barbora, rod.KarahutováE 141/1, E 141/2, E 232/1, E 232/2

189, 410

371.19 m2

Vargová Mária, rod.KarahutováE 134, E 141/1, E 141/2, E 232/1, E 232/2

189, 262, 410

541.56 m2

Vargová DorotaE 205/1, E 205/2, E 205/3

351, 404

8.73 m2

Timko Juraj, rod.TimkoE 205/1, E 205/2, E 205/3

351, 404

43.67 m2

Vaško Juraj, rod.VaškoE 53/1, E 166/1, E 166/2

284, 626

373.75 m2

Petrová Anna, rod.MihalikováE 165/1, E 165/2

475

20.40 m2

Timko Jozef, rod.TimkoE 125/2, E 165/1, E 165/2

345, 475

37.36 m2

Karahuta Ján, rod.KarahutaE 141/1, E 141/2

189

83.47 m2

Karahuta Michal, rod.Karahuta, ž.M.KažíkováE 137/1, E 137/2

462

92.50 m2

Timko Jozef, rod.Timko, ž.Mária r.KakaščikováE 125/2

345

28.25 m2

Repka Ján, rod.Repka, ž.Anna r.VaškováE 53/2

627

113.00 m2

Vašková AnnaE 53/1

626

36.00 m2

Mroč Albín, rod.MročE 172/2, E 174

681

432.50 m2

Mroč Albín, rod.MročE 307/8

234

767.00 m2

Hreha Michal, rod.HrehaE 307/7

250

1387.00 m2

Čajka Róbert, rod.ČajkaE 259

43

369.00 m2

Sučková Amália, rod.MihalikováE 185, E 244/2

199

1668.00 m2

Staneková Daniela, rod.MuškováE 212/1, E 212/2

63

551.50 m2

Dvoriak Jozef, ž.EmiliaE 189, E 190

28

865.00 m2

Dvorjaková Mária, rod.PackováE 180

683

324.00 m2

Ivančo František, rod.IvančoE 168/2, E 169, E 170

34

196.00 m2

Popíková Ľubica, rod.IvančováE 168/2, E 169, E 170

34

196.00 m2

Bošela Ivan, rod.Bošela, IngE 54/1

152

2306.00 m2

predbežná objednávka

predbežná objednávka je žiadosť o informáciu o tom, či v danom obvode katastra nehnuteľností má daný vlastník alebo vlastníci nejakú výmeru, či nie sú oprávnené osoby z ťarchy a podobne. keď je odpoveď kladná, môžte pristúpiť k objednávke. počet vlastníkov na jednu objednávku je obmedzený, koniec koncov je to služba pre individuálnych vlastníkov.

objednávka

ak bola odpoveď kladná, tak môžte a mali by ste spraviť objednávku v minimálnom rozsahu predchádzajúcej žiadosti. doručenie výpisov môže byť elektronicky vo forme súborov PDF alebo písomnej forme, ktorá sa vám doručí poštou. platba môže prebehnúť priamo cez platobnú bránu Stripe, účet PayPal alebo na dobierku.