zoznamy nezistených vlastníkov.

meno vlastníkazoznam parciel právneho stavuzoznam listov vlastníctva právneho stavuvýmera parciel právneho stavu
Brezničanová Ľubica, rod.LacikováE 1932/32 E 1932/167 E 1932/168 E 2141/10 E 2149/10 E 647 E 658 E 743 E 778 E 779 E 780 E 849 E 937/31 E 956 E 957 E 1207/1 E 1207/2 E 1673 E 1674 E 1675/1 E 1698 E 1891/201 E 1892 E 2016 E 2117/1 E 2117/103 E 2117/203 E 2327 E 2329 E 2394 E 2403 E 2701 E 2702 E 2710 E 2711 E 2712/1 E 2712/2 E 2726 E 2816 E 3216 E 3264 E 3441

1688, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2720, 2800, 2801, 2937, 2947, 2948, 3735, 3851

7809.69 m2

Pokus DanielE 2141/10 E 2149/10

2937, 2947, 2948

4167.75 m2

Vančová Lýdia, rod.KováčikováE 2141/10 E 2149/10

2937, 2947, 2948

2512.86 m2

Kišac MilanE 2141/10 E 2149/10

2937, 2947, 2948

919.99 m2

Paluš Vojtech, rod.PalušE 2116/1 E 2116/2

3535

508.67 m2

Kišac Július, rod.KišacE 3611/2 E 3605 E 3607 E 3608 E 3610 E 3612/1 E 3613/2 E 3632/1 E 3632/2

1557, 1685, 2515, 3195, 3280, 3281, 3971

499.98 m2

Barta Jozef, rod.Barta, ž.Margita BauerováE 659 E 760 E 811 E 886 E 910 E 1025/1 E 1025/2 E 1030 E 1031 E 1088/1 E 1088/2 E 1174/1 E 1174/2 E 1696/1 E 1787 E 2037 E 2290 E 2296 E 2350 E 2352 E 2781 E 2842 E 3284 E 3285 E 3636/1 E 3636/2

1604, 1772, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2045, 2047, 2048, 3882

13058.55 m2

Laciková Paulína, spol.Ernest, Agáta, VojtechE 474/2 E 659 E 809 E 811 E 886 E 937/113 E 1025/1 E 1025/2 E 1028/1 E 1028/2 E 1030 E 1031 E 1174/1 E 1174/2 E 1787 E 1790/1 E 1791 E 2011 E 2047 E 2051 E 2340 E 2350 E 2352 E 2842 E 2843/1 E 3200 E 3284 E 3285 E 3636/1 E 3636/2

1604, 1772, 1773, 1775, 2039, 2040, 2041, 2042, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2050, 3322, 3882

678.05 m2

Lacika Vojtech, spol.Ernest, Agáta, PaulínaE 474/2 E 659 E 809 E 811 E 886 E 937/113 E 1025/1 E 1025/2 E 1028/1 E 1028/2 E 1030 E 1031 E 1174/1 E 1174/2 E 1787 E 1790/1 E 1791 E 2011 E 2047 E 2051 E 2340 E 2350 E 2352 E 2842 E 2843/1 E 3200 E 3284 E 3285 E 3636/1 E 3636/2

1604, 1772, 1773, 1775, 2039, 2040, 2041, 2042, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2050, 3322, 3882

678.05 m2

Bátoryová Agáta, rod.LacikováE 474/2 E 659 E 809 E 811 E 886 E 937/113 E 1025/1 E 1025/2 E 1028/1 E 1028/2 E 1030 E 1031 E 1174/1 E 1174/2 E 1787 E 1790/1 E 1791 E 2011 E 2047 E 2051 E 2340 E 2350 E 2352 E 2842 E 2843/1 E 3200 E 3284 E 3285 E 3636/1 E 3636/2

1604, 1772, 1773, 1775, 2039, 2040, 2041, 2042, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2050, 3322, 3882

678.05 m2

Bajzík Štefan, rod.Bajzík, spol.Alžbeta, Vendelín, Zuzana, JozefE 474/2 E 659 E 760 E 809 E 811 E 886 E 910 E 937/113 E 1025/1 E 1025/2 E 1028/1 E 1028/2 E 1030 E 1031 E 1088/1 E 1088/2 E 1174/1 E 1174/2 E 1695 E 1696/1 E 1787 E 1790/1 E 1791 E 1981 E 2011 E 2037 E 2047 E 2051 E 2290 E 2296 E 2340 E 2350 E 2352 E 2781 E 2842 E 2843/1 E 3200 E 3284 E 3285 E 3636/1 E 3636/2

1604, 1772, 1773, 1775, 1776, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2050, 3322, 3882

3519.72 m2

Sutincová Alžbeta, rod.Bajzíková, spo.Vendelín, Štefan, Jozef, ZuzaE 474/2 E 659 E 760 E 809 E 811 E 886 E 910 E 937/113 E 1025/1 E 1025/2 E 1028/1 E 1028/2 E 1030 E 1031 E 1088/1 E 1088/2 E 1174/1 E 1174/2 E 1695 E 1696/1 E 1787 E 1790/1 E 1791 E 1981 E 2011 E 2037 E 2047 E 2051 E 2290 E 2296 E 2340 E 2350 E 2352 E 2781 E 2842 E 2843/1 E 3200 E 3284 E 3285 E 3636/1 E 3636/2

1604, 1772, 1773, 1775, 1776, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2050, 3322, 3882

3519.72 m2

Bajzík Ján, rod.Bajzík, ž.Verona LacikováE 474/2 E 659 E 937/113 E 1025/1 E 1025/2 E 1028/1 E 1028/2 E 1030 E 1031 E 1174/1 E 1174/2 E 1787 E 2340 E 2352 E 2842 E 2843/1 E 3284 E 3636/1 E 3636/2

1604, 1772, 1773, 2041, 2044, 2045, 2047, 2048, 2050, 3322, 3882

394.44 m2

Palušová Zuzana, rod.Bajzíková, spol.Vendelín, Jozef, JánE 474/2 E 659 E 809 E 811 E 886 E 937/113 E 1174/1 E 1174/2 E 1695 E 1790/1 E 1791 E 1981 E 2011 E 2047 E 2051 E 2340 E 2350 E 2352 E 2842 E 2843/1 E 3200 E 3285 E 3636/1 E 3636/2

1604, 1772, 1773, 1775, 1776, 2039, 2040, 2041, 2042, 2044, 2045, 2046, 3322, 3882

2525.34 m2

Bajzík Jozef, rod.Bajzík, spol.Štefan, Alžbeta, Zuzana, VendelínE 474/2 E 659 E 760 E 809 E 811 E 886 E 910 E 937/113 E 1025/1 E 1025/2 E 1028/1 E 1028/2 E 1030 E 1031 E 1088/1 E 1088/2 E 1174/1 E 1174/2 E 1695 E 1696/1 E 1787 E 1790/1 E 1791 E 1981 E 2011 E 2037 E 2047 E 2051 E 2290 E 2296 E 2340 E 2350 E 2352 E 2781 E 2842 E 2843/1 E 3200 E 3284 E 3285 E 3636/1 E 3636/2

1604, 1772, 1773, 1775, 1776, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2050, 3322, 3882

3452.12 m2

Lacika Ernest, spol.Agata, Pavlína, VojtechE 474/2 E 659 E 809 E 811 E 843 E 886 E 937/58 E 937/109 E 937/113 E 1025/1 E 1025/2 E 1028/1 E 1028/2 E 1030 E 1031 E 1174/1 E 1174/2 E 1787 E 1790/1 E 1791 E 2011 E 2047 E 2051 E 2340 E 2350 E 2352 E 2842 E 2843/1 E 3200 E 3284 E 3285 E 3636/1 E 3636/2

1604, 1772, 1773, 1775, 2039, 2040, 2041, 2042, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2050, 2961, 2962, 3322, 3386, 3882

1019.47 m2

Hrudková Alžbeta, rod.KovačikováE 753 E 1015/1 E 1015/2 E 1017/1 E 1017/2 E 2028 E 2514 E 3193

3856, 3939

102.18 m2

Kovačík Ján, rod.KovačíkE 753 E 1015/1 E 1015/2 E 1017/1 E 1017/2 E 1274 E 1296 E 1415 E 2028 E 2514 E 3193

2121, 3856, 3939

233.27 m2

Kovačík Florian, rod.KovačíkE 753 E 1015/1 E 1015/2 E 1017/1 E 1017/2 E 1274 E 1296 E 1415 E 2028 E 2514 E 3193

2121, 3856, 3939

233.27 m2

Kovačíková AnnaE 753 E 1015/1 E 1015/2 E 1017/1 E 1017/2 E 1274 E 1296 E 1415 E 2028 E 2514 E 3193

2121, 3856, 3939

233.27 m2

Tomková Katarína, spol.Anna, Imrich, Pavlína, AlžbetaE 752 E 887 E 1000 E 1001 E 1016/1 E 1016/2 E 1229 E 1230 E 1267 E 1298 E 1320 E 1808 E 2029 E 2515 E 3194

1592, 1651, 1694, 1695, 2080, 2665, 3875

2842.70 m2

Tomka Imrich, spol.Anna, Alžbeta, Katarína, Mária, PavlaE 752 E 887 E 1000 E 1001 E 1016/1 E 1016/2 E 1229 E 1230 E 1267 E 1298 E 1320 E 1808 E 2029 E 2515 E 3194

1592, 1651, 1694, 1695, 2080, 2665, 3875

2842.70 m2

Kohútová Anna, rod.Tomková, spol.Alžbeta, Mária, Imrich, PavlaE 752 E 887 E 1000 E 1001 E 1016/1 E 1016/2 E 1229 E 1230 E 1267 E 1298 E 1320 E 1808 E 2029 E 2515 E 3194

1592, 1651, 1694, 1695, 2080, 2665, 3875

2842.70 m2

Tomková Pavlína, spol.Mária, Imrich, Anna, Alžbeta, KatarínaE 752 E 887 E 1000 E 1001 E 1016/1 E 1016/2 E 1229 E 1230 E 1267 E 1298 E 1320 E 1808 E 2029 E 2515 E 3194

1592, 1651, 1694, 1695, 2080, 2665, 3875

2842.70 m2

Michalka AlbínE 3605

1685

23.97 m2

Barta Šimon, rod.BartaE 3285

2042

60.00 m2

Macková AnnaE 3285

2042

60.00 m2

Kobida Ján, ž.Hermína BajzíkováE 1941 E 1942 E 2311 E 2801 E 3250

2199, 2531, 3514, 3647

3758.96 m2

Bajzíková Pavlína, rod.KobidováE 2204

2833

520.33 m2

Novotný Matúš, rod.NovotnýE 98 E 99 E 1099 E 1100 E 2017 E 2277 E 2298 E 2693 E 2694 E 2776 E 3518 E 3519

1562, 1571, 1573, 1890, 1945, 434

1904.78 m2

Novotný Jozef, rod.NovotnýE 98 E 99 E 449 E 464 E 503 E 722 E 1119 E 1120 E 1148/1 E 1148/2 E 1951 E 1952 E 1953 E 2017 E 2272 E 2277 E 2298 E 2776 E 3243 E 3518 E 3519 E 3629 E 3667 E 3684 E 3704 E 3720 E 3734 E 3628 E 3668

1562, 1567, 1571, 1573, 1899, 1900, 1903, 1904, 1907, 1945, 2580, 2589, 2590, 434

3503.70 m2

Novotný Imrich, rod.NovotnýE 3611/2 E 442 E 882 E 920 E 1076 E 1077 E 1967 E 1968 E 2305 E 2306 E 2731 E 2733 E 2800 E 3240/2 E 3292 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 1810, 1812, 1813, 1814, 2144, 2146, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3890, 3971

5792.87 m2

Mlyneková Marta, rod.ČiernaE 2003 E 2369 E 2371 E 3660 E 3659

2848, 3520, 3561

4586.50 m2

Gašparíková Mária, rod.ZdychavskáE 440/1 E 440/3 E 441/2 E 479 E 2004 E 2780 E 3166 E 3251/1 E 3251/2 E 3660 E 3659

2076, 2443, 2444, 2846, 2847, 2848, 3930

1263.25 m2

Tomanec DeziderE 440/1 E 440/3 E 441/2 E 479 E 2004 E 2780 E 3166 E 3251/1 E 3251/2 E 3660 E 3659

2076, 2443, 2444, 2846, 2847, 2848, 3930

1263.25 m2

Tomanec KarolE 440/1 E 440/3 E 441/2 E 479 E 2004 E 2780 E 3166 E 3251/1 E 3251/2 E 3660 E 3659

2076, 2443, 2444, 2846, 2847, 2848, 3930

1263.25 m2

Pavlík Peter, ž.Juliana MilatováE 3660 E 3659

2848

157.50 m2

Štúrová Anna, rod.Laciková, Manž.matejE 2002 E 2369 E 3660 E 3659

2848, 3309, 3561

1536.50 m2

Grežďo Michal, rod.GrežďoE 787 E 877 E 937/102 E 937/103 E 1009 E 1010 E 1048/1 E 1048/2 E 1159/1 E 1159/2 E 1729/1 E 1730 E 1732/1 E 2169/1 E 2225 E 2330

2659, 2678, 2679, 2953, 2954, 3380, 3544

12099.67 m2

Grežďová Mária, manž.ViktorE 646 E 729/2 E 787 E 877 E 937/102 E 937/103 E 1009 E 1010 E 1048/1 E 1048/2 E 1159/1 E 1159/2 E 1729/1 E 1730 E 1731 E 1732/1 E 2010 E 2169/1 E 2225 E 2229 E 2330 E 2716 E 2717 E 2718 E 2724 E 2725

2225, 2652, 2659, 2678, 2679, 2777, 2778, 2779, 2953, 2954, 3354, 3368, 3380, 3487, 3544

20444.33 m2

Okšová Anna, rod.PalušováE 867 E 988 E 989 E 1249 E 1419 E 1913 E 1914 E 1915/201 E 1915/301 E 2071/1 E 2072 E 2410 E 3234 E 3237 E 3239 E 3259 E 3481 E 3676/2 E 3676/1

1746, 1760, 1763, 1851, 2114, 2867, 3391, 3429, 3530, 3564, 3641, 3674, 3798, 3799, 3802

7277.21 m2

Palušová Alžbeta, rod.Palušová, man.AlexanderE 867 E 988 E 989 E 1249 E 1419 E 1913 E 1914 E 1915/201 E 1915/301 E 2410 E 2848 E 2851/1 E 2851/2 E 2852/1 E 2852/2 E 2853/1 E 2853/2 E 2854/1 E 2854/2 E 3234 E 3237 E 3239 E 3676/2 E 3676/1

1746, 1760, 1763, 1851, 2567, 2867, 3391, 3429, 3564, 3641, 3674, 3798, 3799, 3801

7109.01 m2

Paluš Ján, ž.Rozália BálešováE 625 E 641 E 642 E 643 E 644 E 748 E 824 E 985/1 E 985/2 E 1184 E 1185 E 1825 E 1826/1 E 1989 E 2060 E 2061/1 E 3273 E 3537 E 3625 E 3626/1 E 3626/2

1830, 2836, 2839, 2840, 2841, 2893

7733.43 m2

Paulovičová Irena, rod.Mráziková, manž.JánE 3611/2 E 1986 E 1987 E 3509 E 3605 E 3611/1

1557, 1685, 2092, 2513, 2799, 3517

687.84 m2

Kišac Gejza, rod.KišacE 3610

3195

0.07 m2

Kišac Anton, rod.KišacE 3611/2 E 493 E 3604 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 2033, 2513, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3971

4759.78 m2

Matejovič Anton, rod.MatejovičE 3611/2 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3971

2865.51 m2

Mináriková Verona, rod.NovotnáE 3611/2 E 882 E 920 E 1076 E 1077 E 1148/1 E 1148/2 E 1151/1 E 1151/2 E 1967 E 1968 E 2101 E 2305 E 2306 E 2731 E 2733 E 2800 E 3240/2 E 3292 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1567, 1581, 1685, 1810, 1812, 1813, 1814, 1949, 2146, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3876, 3890, 3971

5787.51 m2

Novotný Štefan, rod.NovotnýE 98 E 99 E 3611/2 E 440/1 E 440/3 E 441/2 E 442 E 631 E 632 E 654 E 657 E 766 E 775 E 873 E 882 E 920 E 937/110 E 1076 E 1077 E 1080/1 E 1080/2 E 1099 E 1100 E 1147/1 E 1147/2 E 1148/1 E 1148/2 E 1151/1 E 1151/2 E 1699 E 1700/1 E 1713/1 E 1714 E 1967 E 1968 E 1969 E 2017 E 2100/1 E 2100/3 E 2101 E 2150/1 E 2150/3 E 2188/1 E 2188/3 E 2277 E 2298 E 2305 E 2306 E 2693 E 2694 E 2731 E 2733 E 2776 E 2800 E 3240/2 E 3292 E 3518 E 3519 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3633/1 E 3633/2 E 3652

1557, 1562, 1563, 1564, 1565, 1567, 1570, 1571, 1573, 1581, 1685, 1810, 1812, 1813, 1814, 1890, 1945, 1949, 1954, 1957, 1958, 2076, 2144, 2146, 2513, 2514, 2515, 2516, 2555, 2579, 3195, 3280, 3281, 3876, 3890, 3971, 434

14550.77 m2

Švercel Jozef, rod.ŠvercelE 3611/2 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3971

8542.78 m2

Grežďo Pavol, ž.Mária MinárikováE 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1685, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3971

3854.77 m2

Mráziková Anna, rod.ZborilováE 486

1711

102.75 m2

Grežďo Ján, ž.Mária OkšováE 1684/1 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1581, 1685, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3484, 3971

9116.83 m2

Paluš Jozef, po Štefan PalušE 3611/2 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 3280, 3281, 3971

9680.47 m2

Paulovič Matúš, ž.Mária KováčikováE 3611/2 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3971

2916.95 m2

Michalková Mária, spol.František, Michal, VeronaE 3611/2 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3971

5728.66 m2

Miartanová Eleonóra, rod.MinarechováE 3611/2 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3971

2916.95 m2

Milatová Mária, rod.PalušováE 3611/2 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3971

16131.09 m2

Mrázik Karol, ž.Anna MlynekováE 3611/2 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3971

8543.29 m2

Mráziková Anna, rod.MlynekováE 3611/2 E 693 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 1707, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3971

8772.51 m2

Pospíšilová Eva, rod.GrežďováE 3611/2 E 2337 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 2718, 3195, 3280, 3281, 3971

9232.35 m2

Záhradný Štefan, rod.Záhradný, ž.Paulína HrňováE 3611/2 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 3280, 3281, 3971

59998.43 m2

Záhradná Pavlína, rod.HrňováE 1042 E 1173/1 E 1173/2 E 2044 E 3610

2704, 3195, 3527

2532.18 m2

Grežďová Rozália, rod.PalušováE 3611/2 E 3539 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 2222, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3971

8302.60 m2

Mráziková Verona, rod.Palušová, Man.viktorE 1987 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1685, 2092, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3971

5830.98 m2

Kišac Anton, rod.Kišac, ž.Mária GrznárováE 3611/2 E 857 E 937/105 E 1866/201 E 2078 E 2079/1 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3389, 3406, 3531, 3971

12552.22 m2

Kišacová Mária, rod.Grznárová, Manž.antonE 3611/2 E 857 E 1846/201 E 1929/420 E 2073 E 2074/1 E 2075 E 2078 E 2079/1 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 2740, 2741, 2758, 3195, 3280, 3281, 3389, 3531, 3971

15746.22 m2

Kišacová Magdaléna, rod.ZdichavskáE 1018/1 E 1018/2 E 1019/1 E 1019/2 E 1178/1 E 1178/2 E 1809 E 1810 E 2363 E 3661 E 3662

1995, 2178, 2196

3923.38 m2

Tomášková Mária, rod.PalušováE 3611/2 E 647 E 743 E 780 E 849 E 956 E 957 E 1207/1 E 1207/2 E 1891/201 E 1892 E 2016 E 2117/1 E 2117/103 E 2117/203 E 2327 E 2329 E 2394 E 2403 E 2701 E 2702 E 2710 E 2711 E 2712/1 E 2712/2 E 2726 E 2816 E 3216 E 3264 E 3441 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 1688, 2211, 2212, 2213, 2214, 2217, 2219, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3851, 3971

8818.39 m2

Klobučník JozefE 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1685, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3971

5767.67 m2

Tomka Štefan, ž.Margita FabiánováE 3605 E 3610

1685, 3195

113.32 m2

Šimková Mária, rod.ŽelískováE 3611/2 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1685, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3971

2895.16 m2

Palušová Mária, rod.PalušováE 3611/2 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3971

14350.18 m2

Kišacová Eva, rod.BartováE 474/2 E 809 E 1695 E 1981 E 2011 E 2047 E 2051 E 2340 E 3200

1775, 1776, 2044, 3322

8835.17 m2

Bruchatý Štefan, ž.Mária NovotnáE 856 E 1194/1 E 1194/2 E 3715 E 3716 E 3717 E 3718

1607, 2345, 3388

2083.53 m2

Palušová Antónia, rod.Bruchatá, Manž.peterE 490 E 627 E 805 E 864 E 937/141 E 947 E 948 E 1107 E 1121 E 1122 E 1133 E 1134 E 1212 E 1213 E 1638 E 1639 E 1649 E 1650 E 1651 E 1652 E 1784 E 1785 E 1988 E 2020 E 2053/1 E 2090 E 2091 E 2273 E 2400 E 2773 E 2828 E 2829 E 3226 E 3253 E 3257 E 3428 E 3629 E 3664 E 3670 E 3685 E 3693 E 3703 E 3705 E 3719 E 3735 E 3628 E 3663 E 3669 E 3681/1 E 3681/2

1895, 1900, 2113, 2528, 2530, 2590, 2669, 2670, 2671, 2702, 3336, 3675

10781.89 m2

Koubušeková Margita, rod.Bruchatá, spol.Antónia, Emília, HedvigaE 627 E 864 E 937/141 E 947 E 948 E 1107 E 1121 E 1122 E 1133 E 1134 E 1212 E 1213 E 1638 E 1639 E 1649 E 1650 E 1651 E 1652 E 1988 E 2020 E 2053/1 E 2090 E 2091 E 2273 E 2400 E 2773 E 3226 E 3253 E 3257 E 3428 E 3629 E 3664 E 3670 E 3685 E 3703 E 3705 E 3719 E 3735 E 3628 E 3663 E 3669 E 3681/1 E 3681/2

1895, 1900, 2528, 2530, 2590, 2669, 2670, 2671

1498.39 m2

Svobodová Emília, rod.Bruchatá, spol.Albert, Hedviga, AntóniaE 627 E 864 E 937/141 E 947 E 948 E 1107 E 1121 E 1122 E 1133 E 1134 E 1212 E 1213 E 1638 E 1639 E 1649 E 1650 E 1651 E 1652 E 1988 E 2020 E 2053/1 E 2090 E 2091 E 2273 E 2400 E 2773 E 3226 E 3253 E 3257 E 3428 E 3629 E 3664 E 3670 E 3685 E 3703 E 3705 E 3719 E 3735 E 3628 E 3663 E 3669 E 3681/1 E 3681/2

1895, 1900, 2528, 2530, 2590, 2669, 2670, 2671

1498.39 m2

Bruchatý Matúš, ž.Mária MališováE 937/141 E 947 E 948 E 1212 E 1213 E 1988 E 2020 E 2053/1 E 2400 E 3226 E 3253 E 3428 E 3664 E 3663 E 3681/1 E 3681/2

1895, 2669, 2670

4010.00 m2

Hajna EmilE 856 E 864 E 937/141 E 947 E 948 E 1107 E 1121 E 1122 E 1133 E 1134 E 1212 E 1213 E 1638 E 1639 E 1649 E 1650 E 1651 E 1652 E 1899/201 E 1900 E 1988 E 2020 E 2053/1 E 2090 E 2091 E 2273 E 2400 E 2773 E 3226 E 3253 E 3257 E 3428 E 3629 E 3664 E 3670 E 3685 E 3703 E 3705 E 3719 E 3735 E 3628 E 3663 E 3669 E 3681/1 E 3681/2

1895, 1900, 2528, 2530, 2590, 2669, 2670, 2812, 3388

9045.96 m2

Godálová Zuzana, rod.BruchatáE 856 E 864 E 937/141 E 947 E 948 E 1107 E 1121 E 1122 E 1133 E 1134 E 1212 E 1213 E 1638 E 1639 E 1649 E 1650 E 1651 E 1652 E 1899/201 E 1900 E 1988 E 2020 E 2053/1 E 2090 E 2091 E 2273 E 2400 E 2773 E 3226 E 3253 E 3257 E 3428 E 3629 E 3664 E 3670 E 3685 E 3703 E 3705 E 3719 E 3735 E 3628 E 3663 E 3669 E 3681/1 E 3681/2

1895, 1900, 2528, 2530, 2590, 2669, 2670, 2812, 3388

9045.96 m2

Vlnková Verona, rod.ŠpankováE 856 E 864 E 937/141 E 947 E 948 E 1107 E 1121 E 1122 E 1133 E 1134 E 1212 E 1213 E 1638 E 1639 E 1649 E 1650 E 1651 E 1652 E 1899/201 E 1900 E 1988 E 2053/1 E 2090 E 2091 E 2273 E 2400 E 2773 E 3226 E 3253 E 3257 E 3428 E 3629 E 3664 E 3670 E 3685 E 3703 E 3705 E 3719 E 3735 E 3628 E 3663 E 3669 E 3681/1 E 3681/2

1900, 2528, 2530, 2590, 2669, 2670, 2812, 3388

8737.36 m2

Palušová Veronika, rod.StankovskáE 756 E 1013 E 1014 E 1161/1 E 1161/2 E 3419

2300, 2566, 2753, 2813

3491.03 m2

Paulovič Ján, rod.Paulovič, ž.Irena MrázikováE 3605 E 3610

1685, 3195

36.90 m2

Michalka František, ž.Alžbeta HaluzováE 2114/1 E 2114/2

3534

405.50 m2

Paluš Adam, spol.Michal, MáriaE 3611/2 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 2513, 2514, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3971

2925.36 m2

Paluš Adam, ž.Alžbeta KišacováE 3611/2 E 650 E 678 E 783 E 966 E 967 E 1053/1 E 1053/2 E 1059 E 1060 E 1157/1 E 1157/2 E 1158/1 E 1158/2 E 1725 E 1726 E 1760 E 1761 E 1863/2 E 1864 E 1865 E 1929/411 E 1929/412 E 1935 E 1936 E 1959 E 1960 E 1970 E 2025 E 2312 E 2324 E 2732 E 2812 E 2836 E 3604 E 3605 E 3606 E 3610 E 3613/2 E 3611/1

1557, 1581, 1685, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2088, 2513, 2514, 2515, 2908, 3112, 3195, 3512, 3725

21325.82 m2

Novotný Štefan, spol.Alžbeta, Mária, TomášE 2172 E 1969

1405, 1565

725.98 m2

Bruchatá Mária, rod.Novotná, manž.ŠtefanE 98 E 99 E 2172 E 440/1 E 440/3 E 441/2 E 2017 E 2100/1 E 2100/3 E 2101 E 2277 E 2298

1405, 1562, 1563, 1571, 2076, 3876, 434

4331.18 m2

Lacika Štefan, spol.Rozália ČanigováE 98 E 99 E 2172 E 3611/2 E 631 E 632 E 657 E 766 E 937/110 E 1080/1 E 1080/2 E 1099 E 1100 E 1148/1 E 1148/2 E 1699 E 1700/1 E 1969 E 2017 E 2100/1 E 2100/3 E 2101 E 2150/1 E 2150/3 E 2277 E 2298 E 2693 E 2694 E 2776 E 3518 E 3519 E 3604 E 3605 E 3610 E 3613/2 E 3611/1 E 3633/1 E 3633/2

1405, 1557, 1562, 1563, 1564, 1565, 1567, 1570, 1571, 1573, 1581, 1685, 1890, 1945, 1954, 1958, 2513, 2515, 3195, 3876, 434

6519.44 m2

Laciková Rozália, rod.ČanigováE 3518 E 3519

1945

182.83 m2

Kováčik Vojtech, rod.KováčikE 98 E 99 E 2172 E 631 E 632 E 654 E 657 E 766 E 775 E 873 E 937/38 E 1080/1 E 1080/2 E 1099 E 1100 E 1148/1 E 1148/2 E 1151/1 E 1151/2 E 1218 E 1219 E 1699 E 1700/1 E 1713/1 E 1714 E 1929/290 E 2017 E 2100/1 E 2100/3 E 2101 E 2188/1 E 2188/3 E 2277 E 2298 E 2693 E 2694 E 2776 E 3431 E 3518 E 3519 E 3733 E 2150/2 E 3633/1 E 3633/2

1405, 1562, 1563, 1564, 1567, 1571, 1573, 1890, 1945, 1947, 1949, 1957, 1958, 2674, 2691, 2698, 2727, 3876, 434

1061.60 m2

Chloupková MáriaE 864 E 976 E 977 E 1107 E 1121 E 1122 E 1133 E 1134 E 1155/1 E 1155/2 E 1174/1 E 1174/2 E 1191/1 E 1191/2 E 1191/3 E 1638 E 1639 E 1649 E 1650 E 1651 E 1652 E 2012 E 2073 E 2074/1 E 2075 E 2090 E 2091 E 2273 E 2351 E 2773 E 3257 E 3629 E 3670 E 3685 E 3703 E 3705 E 3719 E 3735 E 3628 E 3669

1772, 1900, 2032, 2528, 2530, 2590, 2591, 2661, 2758, 2760, 2864

1121.78 m2

Hrudková Zuzana, rod.Klobučníková, Manž.štefanE 465 E 864 E 976 E 977 E 1057/1 E 1057/2 E 1107 E 1121 E 1122 E 1133 E 1134 E 1155/1 E 1155/2 E 1174/1 E 1174/2 E 1191/1 E 1191/2 E 1191/3 E 1638 E 1639 E 1649 E 1650 E 1651 E 1652 E 2012 E 2073 E 2074/1 E 2075 E 2090 E 2091 E 2273 E 2351 E 2773 E 3242 E 3244 E 3257 E 3629 E 3670 E 3685 E 3703 E 3705 E 3719 E 3735 E 3628 E 3669

1772, 1801, 1900, 2032, 2528, 2530, 2590, 2591, 2661, 2758, 2760, 2864, 3644, 3887

3822.41 m2

Lacika Peter, ž.Verona ChmelárováE 1858/2 E 3285

2042, 3497

2308.50 m2

Laciková AlžbetaE 1029/1 E 1029/2 E 2351

1643, 2032

65.30 m2

Laciková Veronika, rod.ChmelárováE 1860/11 E 636 E 810 E 866 E 915 E 964 E 965 E 1029/1 E 1029/2 E 1087/1 E 1087/2 E 1146/1 E 1146/2 E 1164/1 E 1164/2 E 1174/1 E 1174/2 E 1237/1 E 1237/2 E 1252 E 1260 E 1788 E 1789 E 1929/414 E 2036 E 2046 E 2058 E 2059 E 2351 E 2786 E 2837 E 3432 E 3636/1 E 3636/2

1604, 1643, 1772, 2032, 2034, 2035, 2470, 2471, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 3396, 3432, 3730, 3731, 3732

4106.75 m2

Balážová Alžbeta, rod.HrudkováE 976 E 977 E 1029/1 E 1029/2 E 1155/1 E 1155/2 E 1174/1 E 1174/2 E 1191/1 E 1191/2 E 1191/3 E 1788 E 1789 E 1845 E 1846/2 E 1846/201 E 1929/420 E 2837 E 3285 E 2074/2

1643, 1772, 2035, 2042, 2185, 2470, 2591, 2661, 2740, 2741, 2760, 3495

3298.76 m2

Mojžiš Ernest, spol.Jozef, Ľudovít, Michal, ValériaE 648 E 810 E 888 E 976 E 977 E 1155/1 E 1155/2 E 1174/1 E 1174/2 E 1191/1 E 1191/2 E 1191/3 E 2382

1772, 2471, 2585, 2591, 2661, 2760, 2761, 3124

959.77 m2

Neuman Štefan, ž.Paulína BajtalováE 624 E 1986 E 2168/1 E 2343

2445, 3517

5444.25 m2

Kobidová Paulína, spol.Michal, JánE 666

2832

221.67 m2

Okša Gabriel, ž.Mária PalušováE 2130 E 2131 E 2412 E 3230 E 3675 E 3673 E 3674

2232, 2288, 2289, 2551, 3594

7614.00 m2

Kišac Ernest, rod.KišacE 838 E 3503

2233

805.00 m2

Kišac Viktor, súr.Mária, Ernest, František, JolanaE 838 E 3503

2233

805.00 m2

Novotná Mária, rod.Kišacová, súr.Jolana, Ernest, Viktor, FeroE 838 E 3503

2233

805.00 m2

Grznárová Zuzana, rod.BartováE 1191/1 E 1191/2 E 1191/3 E 1368/3 E 3431 E 3733

2591, 2691, 3438

993.33 m2

Barta Tomáš, rod.BartaE 1192 E 1193/1 E 1193/2 E 1851/201 E 3270 E 3715 E 3716 E 3717 E 3718

1952, 2167, 2292, 2345

724.28 m2

Bartová Anna, rod.KopeckáE 697 E 815 E 971/1 E 971/2 E 1018/1 E 1018/2 E 1019/1 E 1019/2 E 1178/1 E 1178/2 E 1192 E 1193/1 E 1193/2 E 1809 E 1810 E 2160/1 E 2160/3 E 2363 E 2364 E 2861 E 2862 E 3278 E 3442 E 3661 E 3715 E 3716 E 3717 E 3718 E 3662

1952, 1987, 1989, 1990, 1995, 2178, 2196, 2345, 3418, 3664

2405.30 m2

Palušová Verona, rod.Streďanská, manž.Ján vdE 633 E 695 E 2082 E 2083/1 E 2209/1 E 2209/3 E 3191 E 3276

1951, 2168, 3371, 3532

8689.33 m2

Sekmanová Verona, rod.BartováE 884 E 971/1 E 971/2 E 1192 E 1193/1 E 1193/2 E 2160/1 E 2160/3 E 3715 E 3716 E 3717 E 3718

1950, 1952, 2345, 3418

1094.47 m2

Grznárová Veronika, rod.Okšová, Manž.štefanE 690 E 702 E 830 E 937/84 E 978 E 979 E 1190/1 E 1190/2 E 1843/201 E 1844 E 1929/421 E 2088/1 E 2089 E 2111/1 E 2111/3 E 2112 E 2415 E 3229 E 3268 E 3475 E 3536 E 3713

1912, 2341, 2680, 2681, 2682, 2683, 2984

19267.54 m2

Palušová Veronika, rod.BartováE 974/1 E 974/2 E 3258

1601, 2291

88.49 m2

Grežďová Mária, rod.BartováE 449 E 464 E 503 E 692 E 704 E 714 E 722 E 909 E 937/235 E 937/335 E 974/1 E 974/2 E 1066 E 1067 E 1109 E 1119 E 1120 E 1131/1 E 1131/2 E 1194/1 E 1194/2 E 1636 E 1637/1 E 1646/1 E 1647 E 1648 E 1745/1 E 1853 E 1854/201 E 1951 E 1952 E 1953 E 1987 E 2088/1 E 2089 E 2387 E 2772 E 3243 E 3270 E 3474 E 3530 E 3531 E 3629 E 3667 E 3684 E 3704 E 3715 E 3716 E 3717 E 3718 E 3720 E 3734 E 3628 E 3668

1590, 1607, 1899, 1900, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 1912, 1955, 2092, 2170, 2291, 2292, 2295, 2338, 2339, 2340, 2341, 2345, 2505, 2540, 2580, 2589, 2590, 3776

2651.74 m2

Hrudková Alžbeta, rod.Bartová, man.MatúšE 3611/2 E 692 E 704 E 937/235 E 937/335 E 974/1 E 974/2 E 1194/1 E 1194/2 E 1853 E 1854/201 E 2387 E 3270 E 3474 E 3530 E 3531 E 3715 E 3716 E 3717 E 3718 E 3611/1

1557, 1607, 1955, 2291, 2292, 2295, 2340, 2345, 2513, 3776

781.30 m2

Barta Štefan, rod.Barta, ž.Mária GrežďováE 474/2

3322

152.81 m2

Palušová Anna, rod.Hrňová, Manž.matúšE 971/1 E 971/2 E 1192 E 1193/1 E 1193/2 E 2078 E 2079/1 E 2160/1 E 2160/3 E 3505 E 3524 E 3525 E 3715 E 3716 E 3717 E 3718

1952, 2345, 3418, 3531, 3617, 3670

5367.56 m2

Paluš Jozef, VzdialenýE 692 E 704 E 937/235 E 937/335 E 974/1 E 974/2 E 1194/1 E 1194/2 E 1853 E 1854/201 E 2387 E 3270 E 3474 E 3530 E 3531 E 3715 E 3716 E 3717 E 3718

1607, 1955, 2291, 2292, 2295, 2340, 2345, 3776

77.31 m2

Streďanská Viktória, rod.PalušováE 692 E 704 E 937/235 E 937/335 E 974/1 E 974/2 E 1194/1 E 1194/2 E 1853 E 1854/201 E 3474 E 3530 E 3531 E 3715 E 3716 E 3717 E 3718

1607, 1955, 2291, 2295, 2345, 3776

57.29 m2

Paluš Matúš, spol.Viktória, Mária, Hilda, Anton, AlbínE 692 E 704 E 937/235 E 937/335 E 974/1 E 974/2 E 1194/1 E 1194/2 E 1853 E 1854/201 E 2387 E 3270 E 3474 E 3530 E 3531 E 3715 E 3716 E 3717 E 3718

1607, 1955, 2291, 2292, 2295, 2340, 2345, 3776

77.31 m2

Palušová Mária, spol.Viktória, Anton, Albín, Hilda, ValériaE 692 E 704 E 937/235 E 937/335 E 974/1 E 974/2 E 1194/1 E 1194/2 E 1853 E 1854/201 E 2387 E 3270 E 3474 E 3530 E 3531 E 3715 E 3716 E 3717 E 3718

1607, 1955, 2291, 2292, 2295, 2340, 2345, 3776

77.31 m2

Paluš Anton, spol.Albín, Hilda, Valéria, Mária, MilanE 692 E 704 E 937/235 E 937/335 E 974/1 E 974/2 E 1194/1 E 1194/2 E 1853 E 1854/201 E 2387 E 3270 E 3474 E 3530 E 3531 E 3715 E 3716 E 3717 E 3718

1607, 1955, 2291, 2292, 2295, 2340, 2345, 3776

77.31 m2

Palušová Hilda, spol.Anton, Mária, Valéria, Milan, AlbínE 692 E 704 E 937/235 E 937/335 E 974/1 E 974/2 E 1194/1 E 1194/2 E 1853 E 1854/201 E 2387 E 3270 E 3474 E 3530 E 3531 E 3715 E 3716 E 3717 E 3718

1607, 1955, 2291, 2292, 2295, 2340, 2345, 3776

77.31 m2

Paluš Albín, ž.Vilma PalušováE 692 E 704 E 937/235 E 937/335 E 974/1 E 974/2 E 1194/1 E 1194/2 E 1853 E 1854/201 E 2387 E 3270 E 3474 E 3530 E 3531 E 3715 E 3716 E 3717 E 3718

1607, 1955, 2291, 2292, 2295, 2340, 2345, 3776

77.31 m2

Paluš Milan, spol.Anton, Albín, Hilda, Valéria, MáriaE 692 E 704 E 937/235 E 937/335 E 974/1 E 974/2 E 1194/1 E 1194/2 E 1853 E 1854/201 E 2387 E 3270 E 3474 E 3530 E 3531 E 3715 E 3716 E 3717 E 3718

1607, 1955, 2291, 2292, 2295, 2340, 2345, 3776

77.31 m2

Palušová Valéria, spol.Anton, Albín, Hilda, Milan, MáriaE 692 E 704 E 937/235 E 937/335 E 974/1 E 974/2 E 1194/1 E 1194/2 E 1853 E 1854/201 E 2387 E 3474 E 3530 E 3531 E 3715 E 3716 E 3717 E 3718

1607, 1955, 2291, 2295, 2340, 2345, 3776

76.44 m2

Michalková Zuzana, rod.BartováE 449 E 464 E 474/2 E 503 E 659 E 714 E 722 E 809 E 909 E 937/235 E 937/335 E 1066 E 1067 E 1109 E 1119 E 1120 E 1131/1 E 1131/2 E 1636 E 1637/1 E 1646/1 E 1647 E 1648 E 1695 E 1951 E 1952 E 1953 E 1981 E 1987 E 2011 E 2047 E 2051 E 2088/1 E 2089 E 2387 E 2772 E 3200 E 3243 E 3258 E 3629 E 3667 E 3684 E 3704 E 3715 E 3716 E 3717 E 3718 E 3720 E 3734 E 3628 E 3668

1590, 1601, 1775, 1776, 1899, 1900, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 1912, 2041, 2092, 2170, 2295, 2338, 2339, 2340, 2341, 2345, 2505, 2580, 2589, 2590, 3322

2062.63 m2

Barta Jozef, rod.BartaE 3611/2 E 714 E 937/235 E 937/335 E 1987 E 3611/1

1557, 2092, 2295, 2505, 2513

52.08 m2

Pavlíková Zuzana, rod.LacikováE 636 E 866 E 915 E 964 E 965 E 1087/1 E 1087/2 E 1146/1 E 1146/2 E 1164/1 E 1164/2 E 1237/1 E 1237/2 E 1694 E 2036 E 2295 E 2786 E 3432 E 3636/1 E 3636/2

1604, 2473, 2476, 2477, 3396, 3485, 3731

5129.75 m2

Laciková Markéta, spol.Anna, Jozef, BernardínaE 622/2 E 637 E 762 E 799/2 E 912 E 964 E 965 E 1045/1 E 1045/2 E 1087/1 E 1087/2 E 1146/1 E 1146/2 E 1164/1 E 1164/2 E 1166/1 E 1166/2 E 1167/1 E 1167/2 E 1691 E 1692 E 1754 E 1764 E 1765 E 1979 E 2036 E 2288 E 2294 E 2785 E 2825/1 E 2825/2 E 2826 E 3698 E 3636/1 E 3636/2

1593, 1604, 1795, 1928, 1929, 1930, 2413, 2476, 2477, 3300

3738.06 m2

Laciková Anna, spol.Jozef, Bernardína, MarkétaE 622/2 E 637 E 762 E 799/2 E 912 E 964 E 965 E 1045/1 E 1045/2 E 1087/1 E 1087/2 E 1146/1 E 1146/2 E 1164/1 E 1164/2 E 1166/1 E 1166/2 E 1167/1 E 1167/2 E 1691 E 1692 E 1754 E 1764 E 1765 E 1979 E 1994/1 E 2036 E 2288 E 2294 E 2338 E 2785 E 2825/1 E 2825/2 E 2826 E 3698 E 3636/1 E 3636/2

1593, 1604, 1795, 1928, 1929, 1930, 2413, 2418, 2476, 2477, 3300, 3559

4528.41 m2

Kalivodová Bernardína, rod.Laciková, spol.Jozef, Anna, MarkétaE 622/2 E 637 E 762 E 799/2 E 912 E 964 E 965 E 1045/1 E 1045/2 E 1087/1 E 1087/2 E 1146/1 E 1146/2 E 1164/1 E 1164/2 E 1166/1 E 1166/2 E 1167/1 E 1167/2 E 1691 E 1692 E 1754 E 1764 E 1765 E 1979 E 1994/1 E 2036 E 2288 E 2294 E 2338 E 2785 E 2825/1 E 2825/2 E 2826 E 3698 E 3636/1 E 3636/2

1593, 1604, 1795, 1928, 1929, 1930, 2413, 2418, 2476, 2477, 3300, 3559

4528.41 m2

Milatová Alžbeta, rod.Laciková, Manž.michalE 636 E 866 E 915 E 964 E 965 E 1087/1 E 1087/2 E 1146/1 E 1146/2 E 1164/1 E 1164/2 E 1174/1 E 1174/2 E 1237/1 E 1237/2 E 1755 E 1788 E 1789 E 2036 E 2046 E 2786 E 3285 E 3432 E 3636/1 E 3636/2

1604, 1772, 2034, 2035, 2042, 2473, 2476, 2477, 3396, 3489, 3731

3954.84 m2

Paluš Michal, spol.Mária, AdamE 3611/2 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3971

2518.97 m2

Kišac Štefan, ž.Zuzana GrežďováE 3611/2 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3609 E 3610 E 3612/1 E 3612/2 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 2513, 2514, 2515, 2516, 2579, 3195, 3280, 3281, 3971

2720.05 m2

Lacika Štefan, ž.Veronika MichalkováE 2152 E 2153/3 E 2153/5

3347

1884.00 m2

Laciková Anna, dcéra VilémaE 656 E 736 E 768 E 937/41 E 1081/1 E 1081/2 E 1148/1 E 1148/2 E 1701/1 E 2007 E 2132 E 2153/6 E 2153/8 E 2154 E 2299 E 2300 E 2413 E 3231 E 3437 E 3438 E 3724 E 3634/1 E 3634/2

1560, 1561, 1566, 1567, 1568, 1569, 1740, 1916, 1920, 1921, 1925, 2965

2231.30 m2

Michalka Ján, spol.Jozef, ZuzanaE 444 E 445 E 493 E 647 E 699 E 2328 E 2689 E 2815 E 3727 E 3730

1716, 1718, 2033, 2217, 2414, 2415

580.30 m2

Okšová Jolana, rod.PešlováE 710 E 712 E 730 E 731/1 E 1923 E 1924 E 1939 E 1940 E 2518 E 2802 E 2809/1 E 2809/2 E 2810 E 3254 E 3256

2197, 2198, 2604, 2605, 2882

42.38 m2

Zelíska Jozef, rod.ZelískaE 700 E 2689

1716, 2977

181.00 m2

Galbavá Mária, rod.BajzíkováE 462

1932

73.00 m2

Zlámalová Mária, rod.BartováE 1045/1 E 1045/2 E 1167/1 E 1167/2 E 1764 E 1765 E 1994/1 E 2825/1 E 2825/2 E 2826 E 3246 E 2135/2

1593, 1928, 1930, 2418, 3313, 3541

2985.49 m2

Palušová HelenaE 468/2 E 490

3336, 3811

135.13 m2

Palušová Mária, rod.Okšová, Manž.jánE 468/2 E 484 E 490 E 494 E 806 E 937/11 E 1002 E 1003 E 1039 E 1040 E 1172/1 E 1172/2 E 1782/1 E 1783 E 1822/1 E 2043 E 2165/1 E 2830 E 3175 E 3275 E 3288 E 3694 E 3678/1 E 3678/2

2095, 2096, 2467, 3333, 3336, 3338, 3811

3526.08 m2

Paluš Jozef, ž.Mária GodálováE 468/2

3811

102.75 m2

Hustá Veronika, rod.OkšováE 468/2 E 484 E 490 E 494 E 1002 E 1003 E 1822/1 E 2165/1 E 3175 E 3275 E 3678/1 E 3678/2

2467, 3333, 3336, 3338, 3811

1354.13 m2

Šlomo Livne, rod.ŠlomoE 2141/10 E 2149/10

2937, 2948

5582.50 m2

Zdichavská EvaE 487 E 697 E 1125/1 E 1125/2 E 1872 E 2096/1 E 2097 E 2359 E 2360 E 2485 E 2860 E 2861 E 2862 E 3278 E 3739

1986, 1987, 2173, 2174, 2176, 2177, 2192, 3358, 3584

7716.51 m2

Grežďová Mária, spol.Jolana, Rozália, AlžbetaE 446 E 452 E 487 E 500 E 501 E 1127/1 E 1127/2 E 2096/1 E 2097 E 2268 E 3672/2 E 3688 E 3700 E 3708 E 3738 E 3672/1

1991, 1993, 2173, 2175, 2192, 2624, 2808

925.17 m2

Faltiková Rozália, rod.GrežďováE 446 E 452 E 487 E 500 E 501 E 1127/1 E 1127/2 E 2096/1 E 2097 E 2268 E 3672/2 E 3688 E 3700 E 3708 E 3738 E 3672/1

1991, 1993, 2173, 2175, 2192, 2624, 2808

925.17 m2

Palušová Alžbeta, rod.GrežďováE 452 E 1127/1 E 1127/2 E 2096/1 E 2097 E 2268 E 3688 E 3700 E 3708 E 3738

1991, 2173, 2808

850.53 m2

Bartek Viktor, rod.BartekE 446 E 452 E 487 E 500 E 501 E 903 E 907 E 937/137 E 3672/2 E 3701 E 3707 E 3737 E 3672/1

1991, 1993, 2175, 2192, 2617, 2618, 2622, 2624

100.88 m2

Zapletalová Verona, rod.ŠtefkovičováE 446 E 500 E 501 E 903 E 907 E 3701 E 3707 E 3737

2175, 2617, 2618, 2624

287.32 m2

Kajanová Alžbeta, rod.ŠtefkovičováE 500 E 501 E 903 E 907 E 3701 E 3707 E 3737

2617, 2618, 2624

264.54 m2

Okšová Mária, rod.ŠtefkovičováE 903 E 907 E 3701 E 3707 E 3737

2617, 2618

261.75 m2

Martišková Zuzana, rod.ŠtefkovičováE 903 E 907 E 3701 E 3707 E 3737

2617, 2618

261.75 m2

Grežďo JozefE 864 E 1107 E 1121 E 1122 E 1133 E 1134 E 1638 E 1639 E 1649 E 1650 E 1651 E 1652 E 2090 E 2091 E 2273 E 2773 E 3257 E 3629 E 3670 E 3685 E 3703 E 3705 E 3719 E 3735 E 3628 E 3669

1900, 2528, 2530, 2590

6045.40 m2

Hrudka Štefan, ž.Zuzana KlobučníkováE 450 E 864 E 1029/1 E 1029/2 E 1107 E 1121 E 1122 E 1133 E 1134 E 1638 E 1639 E 1649 E 1650 E 1651 E 1652 E 2090 E 2091 E 2773 E 3257 E 3670 E 3685 E 3703 E 3705 E 3719 E 3735 E 3669

1643, 2528, 3325

2809.36 m2

Laciková Verona, rod.HrudkováE 864 E 1018/1 E 1018/2 E 1019/1 E 1019/2 E 1107 E 1121 E 1122 E 1133 E 1134 E 1178/1 E 1178/2 E 1368/3 E 1638 E 1639 E 1649 E 1650 E 1651 E 1652 E 1809 E 1810 E 2090 E 2091 E 2363 E 2773 E 3257 E 3629 E 3661 E 3670 E 3685 E 3703 E 3705 E 3719 E 3735 E 3628 E 3662 E 3669

1900, 1995, 2178, 2196, 2528, 2590, 3438

16122.90 m2

Palušová Anna, rod.BartováE 449 E 464 E 503 E 714 E 722 E 909 E 937/235 E 937/335 E 1066 E 1067 E 1109 E 1119 E 1120 E 1131/1 E 1131/2 E 1636 E 1637/1 E 1646/1 E 1647 E 1648 E 1951 E 1952 E 1953 E 1986 E 1987 E 2088/1 E 2089 E 2772 E 3243 E 3258 E 3629 E 3667 E 3684 E 3704 E 3720 E 3734 E 3628 E 3668

1590, 1601, 1899, 1900, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 1912, 2092, 2170, 2295, 2338, 2339, 2341, 2505, 2580, 2589, 2590, 3517

1112.20 m2

Bartová Anna, rod.Grežďová, Manž.matúšE 3732

2634

105.38 m2

Kauzalová Apolónia, rod.ChmelárováE 828 E 937/68 E 980/1 E 980/2 E 1188/1 E 1188/2 E 2210/1 E 2210/3 E 2376 E 2377 E 3463 E 3728 E 3729

2097

3535.83 m2

Smutný Ján, ž.Zuzana PalušováE 828 E 937/68 E 980/1 E 980/2 E 1188/1 E 1188/2 E 2210/1 E 2210/3 E 2376 E 2377 E 2689 E 3463 E 3728 E 3729

1716, 2097

625.76 m2

Smutný Michal, rod.SmutnýE 828 E 937/68 E 980/1 E 980/2 E 1188/1 E 1188/2 E 2210/1 E 2210/3 E 2376 E 2377 E 3463 E 3728 E 3729

2097

589.31 m2

Streďanský Jozef, ž.Katarína VaňováE 695 E 2209/1 E 2209/3 E 3270 E 3276 E 3715 E 3716 E 3717 E 3718

2292, 2345, 3371

2446.67 m2

Novotný Jozef, ž.Rozália BajtalováE 714 E 937/235 E 937/335 E 2772 E 3258 E 3715 E 3716 E 3717 E 3718

1601, 1902, 2295, 2345, 2505

129.17 m2

Zigová Mária, rod.MichalkováE 3698

2413

38.23 m2

Zdichavský Pavol, rod.Zdichavský, ž.Mária SedlákováE 1126/1 E 1126/2 E 2267 E 3689

2179

1775.00 m2

Neuman Rudolf, rod.NeumanE 494 E 1182/1 E 1182/2 E 2163 E 2166 E 3176 E 3275 E 3679/1 E 3679/2

2465, 2466, 2467, 3338

1089.42 m2

Petrík Jozef, syn JozefaE 494 E 1182/1 E 1182/2 E 2163 E 2166 E 3176 E 3275 E 3679/1 E 3679/2

2465, 2466, 2467, 3338

1089.42 m2

Petríková Mária, dcéra JozefaE 494 E 1182/1 E 1182/2 E 2163 E 2166 E 3176 E 3275 E 3679/1 E 3679/2

2465, 2466, 2467, 3338

1089.42 m2

Páleníková Alžbeta, rod.Okšová, Manž.michalE 484 E 494 E 1002 E 1003 E 1822/1 E 2165/1 E 3175 E 3275 E 3678/1 E 3678/2

2467, 3333, 3338

1309.08 m2

Grznárová Paulína, rod.GodálováE 446 E 452 E 487 E 500 E 501 E 937/137 E 3672/2 E 3672/1

1991, 1993, 2175, 2192, 2622, 2624

117.75 m2

Štefkovičová Alžbeta, spol.Kata, Zuzana, Mária, Štefan, VeronaE 452 E 487 E 937/137 E 3672/2 E 3672/1

1991, 1993, 2192, 2622

68.18 m2

Štefkovičová Mária, spol.Kata, Zuzana, Alžbeta, Štefan, VeronaE 446 E 452 E 487 E 500 E 501 E 937/137 E 3672/2 E 3672/1

1991, 1993, 2175, 2192, 2622, 2624

93.75 m2

Štefkovičová Zuzana, spol.Kata, Mária, Alžbeta, Štefan, VeronaE 446 E 452 E 487 E 500 E 501 E 937/137 E 3672/2 E 3672/1

1991, 1993, 2175, 2192, 2622, 2624

93.75 m2

Štefkovičová Verona, spol.Kata, Zuzana, Mária, Štefan, AlžbetaE 452 E 487 E 3672/2 E 3672/1

1991, 1993, 2192

43.25 m2

Pavlakovič AntonE 697 E 815 E 1018/1 E 1018/2 E 1019/1 E 1019/2 E 1178/1 E 1178/2 E 1809 E 1810 E 2256 E 2363 E 2364 E 2861 E 2862 E 3278 E 3661 E 3662

1987, 1989, 1990, 1995, 2099, 2178, 2196

1889.01 m2

Zdichavský Matúš, rod.ZdichavskýE 1018/1 E 1018/2 E 1019/1 E 1019/2 E 1178/1 E 1178/2 E 1809 E 1810 E 2363 E 3661 E 3662

1995, 2178, 2196

3923.38 m2

Deličová Zuzana, rod.BartekováE 815 E 1018/1 E 1018/2 E 1019/1 E 1019/2 E 1178/1 E 1178/2 E 1809 E 1810 E 2363 E 2364 E 3661 E 3662

1989, 1990, 1995, 2178, 2196

845.09 m2

Zelisková Mária, rod.TomkováE 697 E 815 E 937/76 E 1018/1 E 1018/2 E 1019/1 E 1019/2 E 1022/1 E 1022/2 E 1178/1 E 1178/2 E 1809 E 1810 E 2256 E 2362 E 2363 E 2364 E 2858 E 2861 E 2862 E 3178 E 3278 E 3661 E 3662

1987, 1989, 1990, 1995, 2099, 2178, 2196, 2716, 3640

3513.43 m2

Futrošová Anna, rod.Zdichavská, Vd.E 697 E 815 E 1018/1 E 1018/2 E 1019/1 E 1019/2 E 1021/1 E 1021/2 E 1178/1 E 1178/2 E 1809 E 1810 E 2119/1 E 2119/2 E 2256 E 2258 E 2361 E 2363 E 2364 E 2407 E 2425 E 2859 E 2861 E 2862 E 3278 E 3661 E 3662

1987, 1989, 1990, 1995, 2099, 2115, 2116, 2178, 2196, 3565

14715.22 m2

Michalka FrantišekE 97/1 E 97/2 E 697 E 815 E 937/76 E 1018/1 E 1018/2 E 1019/1 E 1019/2 E 1022/1 E 1022/2 E 1178/1 E 1178/2 E 1809 E 1810 E 2120/1 E 2256 E 2362 E 2363 E 2364 E 2858 E 2861 E 2862 E 3278 E 3661 E 3662

119, 1987, 1989, 1990, 1995, 2099, 2178, 2196, 2716, 3536

1019.45 m2

Zelisková Pavlína, rod.Zelisková, Spol.máriaE 97/1 E 97/2 E 697 E 815 E 937/76 E 1018/1 E 1018/2 E 1019/1 E 1019/2 E 1022/1 E 1022/2 E 1178/1 E 1178/2 E 1809 E 1810 E 2120/1 E 2256 E 2362 E 2363 E 2364 E 2858 E 2861 E 2862 E 3278 E 3661 E 3662

119, 1987, 1989, 1990, 1995, 2099, 2178, 2196, 2716, 3536

1019.45 m2

Zelisková Mária, rod.Zeliskova, Spol.pavlínaE 97/1 E 97/2 E 697 E 815 E 937/76 E 1018/1 E 1018/2 E 1019/1 E 1019/2 E 1022/1 E 1022/2 E 1178/1 E 1178/2 E 1809 E 1810 E 2120/1 E 2256 E 2362 E 2363 E 2364 E 2858 E 2861 E 2862 E 3278 E 3661 E 3662

119, 1987, 1989, 1990, 1995, 2099, 2178, 2196, 2716, 3536

1010.78 m2

Michalka JánE 697 E 815 E 1018/1 E 1018/2 E 1019/1 E 1019/2 E 1178/1 E 1178/2 E 1809 E 1810 E 2256 E 2363 E 2364 E 2861 E 2862 E 3278 E 3661 E 3662

1987, 1989, 1990, 1995, 2099, 2178, 2196

857.77 m2

Lazarčíková Pavlína, rod.MichalkováE 697 E 815 E 1018/1 E 1018/2 E 1019/1 E 1019/2 E 1178/1 E 1178/2 E 1809 E 1810 E 2256 E 2363 E 2364 E 2861 E 2862 E 3278 E 3661 E 3662

1987, 1989, 1990, 1995, 2099, 2178, 2196

849.68 m2

Michalka MichalE 697 E 815 E 1018/1 E 1018/2 E 1019/1 E 1019/2 E 1178/1 E 1178/2 E 1809 E 1810 E 2256 E 2363 E 2364 E 2861 E 2862 E 3278 E 3661 E 3662

1987, 1989, 1990, 1995, 2099, 2178, 2196

857.77 m2

Grežďová Mária, rod.MinárikováE 697 E 815 E 1018/1 E 1018/2 E 1019/1 E 1019/2 E 1178/1 E 1178/2 E 1369/5 E 1809 E 1810 E 2363 E 2861 E 2862 E 3278 E 3661 E 3662

1987, 1989, 1995, 2108, 2178, 2196

2135.82 m2

Smatanová Katarína, rod.MinárikováE 815 E 1018/1 E 1018/2 E 1019/1 E 1019/2 E 1178/1 E 1178/2 E 1809 E 1810 E 2363 E 3661 E 3662

1989, 1995, 2178, 2196

815.02 m2

Mináriková AlžbetaE 697 E 815 E 1018/1 E 1018/2 E 1019/1 E 1019/2 E 1178/1 E 1178/2 E 1369/5 E 1809 E 1810 E 2363 E 2861 E 2862 E 3278 E 3661 E 3662

1987, 1989, 1995, 2108, 2178, 2196

2135.82 m2

Tílešová Anna, rod.Barteková, Manž.jozefE 97/1 E 97/2 E 2143 E 2147 E 2248 E 2408 E 3655 E 3656

119, 1675, 1677

5783.25 m2

Kišacová Zuzana, rod.Grežďová, Manž.štefanE 3611/2 E 3604 E 3605 E 3606 E 3607 E 3608 E 3610 E 3612/1 E 3613/2 E 3651 E 3611/1 E 3632/1 E 3632/2 E 3652

1557, 1581, 1685, 2513, 2514, 2515, 2579, 3195, 3280, 3281, 3971

2714.77 m2

Paluš Štefan, ž.Verona GrznárováE 937/121 E 1054/1 E 1054/2 E 1984 E 3604 E 3650

1581, 2834, 2835, 3410

5408.17 m2

Vatrsková Mária, rod.PalušováE 3646 E 3644 E 3645

1786

100.28 m2

Palušová Alžbeta, ChoromyselnáE 3646 E 3644 E 3645

1786

100.28 m2

Zelísková Verona, rod.ZelískováE 3646 E 3644 E 3645

1786

120.33 m2

Pokusová Mária, rod.ŽeliskováE 3646 E 3644 E 3645

1786

120.33 m2

Božiková RozáliaE 3646 E 3644 E 3645

1786

120.33 m2

Grznárová Justína, rod.Kováčiková, Manž.jánE 674 E 858 E 937/19 E 1204/1 E 1204/2 E 1218 E 1219 E 1905 E 1906/201 E 2200/3 E 2201/1 E 2202/1 E 3640/2 E 3640/1

1892, 2674, 2692, 2725, 2862, 3397

3365.86 m2

Palušová Hedviga, rod.GrežďováE 437/2 E 461 E 480 E 488 E 497 E 683 E 687 E 688 E 706 E 708 E 812 E 835 E 875 E 876 E 944/1 E 944/2 E 1011 E 1012 E 1050 E 1051 E 1108 E 1176/1 E 1176/2 E 1195/1 E 1195/2 E 1197/1 E 1197/2 E 1199/1 E 1199/2 E 1220/1 E 1220/2 E 1221 E 1222 E 1857 E 1908/2 E 2178/1 E 2691 E 2692 E 3238 E 3413 E 3449 E 3637/2 E 3638/2 E 3637/1 E 3638/1 E 3639

1594, 2026, 2031, 2124, 2125, 2128, 2129, 2134, 2182, 2183, 2184, 2309, 2539, 3012, 3068, 3728, 3734

937.92 m2

Havrilová Mária, rod.GrežďováE 437/2 E 461 E 480 E 488 E 497 E 683 E 687 E 688 E 706 E 708 E 812 E 835 E 875 E 876 E 944/1 E 944/2 E 1011 E 1012 E 1050 E 1051 E 1108 E 1176/1 E 1176/2 E 1195/1 E 1195/2 E 1197/1 E 1197/2 E 1199/1 E 1199/2 E 1220/1 E 1220/2 E 1221 E 1222 E 1857 E 1908/2 E 2178/1 E 2691 E 2692 E 3238 E 3413 E 3449 E 3637/2 E 3638/2 E 3637/1 E 3638/1 E 3639

1594, 2026, 2031, 2124, 2125, 2128, 2129, 2134, 2182, 2183, 2184, 2309, 2539, 3012, 3068, 3728, 3734

937.92 m2

Bartová Rozália, rod.GrežďováE 3611/2 E 437/2 E 461 E 480 E 488 E 497 E 683 E 687 E 688 E 706 E 708 E 812 E 835 E 875 E 876 E 944/1 E 944/2 E 1011 E 1012 E 1050 E 1051 E 1108 E 1176/1 E 1176/2 E 1195/1 E 1195/2 E 1197/1 E 1197/2 E 1199/1 E 1199/2 E 1220/1 E 1220/2 E 1221 E 1222 E 1857 E 1908/2 E 2178/1 E 2691 E 2692 E 3238 E 3413 E 3449 E 3637/2 E 3638/2 E 3611/1 E 3637/1 E 3638/1 E 3639

1557, 1594, 2026, 2031, 2124, 2125, 2128, 2129, 2134, 2182, 2183, 2184, 2309, 2513, 2539, 3012, 3068, 3728, 3734

965.64 m2

Grežďo Jozef, rod.GrežďoE 437/2 E 461 E 480 E 488 E 497 E 683 E 687 E 688 E 706 E 708 E 812 E 835 E 875 E 876 E 944/1 E 944/2 E 1011 E 1012 E 1050 E 1051 E 1108 E 1176/1 E 1176/2 E 1195/1 E 1195/2 E 1197/1 E 1197/2 E 1199/1 E 1199/2 E 1220/1 E 1220/2 E 1221 E 1222 E 1857 E 1908/2 E 2178/1 E 2691 E 2692 E 3238 E 3413 E 3449 E 3637/2 E 3638/2 E 3637/1 E 3638/1 E 3639

1594, 2026, 2031, 2124, 2125, 2128, 2129, 2134, 2182, 2183, 2184, 2309, 2539, 3012, 3068, 3728, 3734

937.92 m2

Grežďo Štefan, ž.Júlia ValterováE 437/2 E 461 E 480 E 488 E 497 E 683 E 687 E 688 E 706 E 708 E 812 E 835 E 837 E 875 E 876 E 937/93 E 944/1 E 944/2 E 1011 E 1012 E 1050 E 1051 E 1108 E 1176/1 E 1176/2 E 1195/1 E 1195/2 E 1197/1 E 1197/2 E 1199/1 E 1199/2 E 1220/1 E 1220/2 E 1221 E 1222 E 1223 E 1224 E 1798/1 E 1799 E 1857 E 1908/2 E 2178/1 E 2691 E 2692 E 3238 E 3413 E 3449 E 3637/2 E 3638/2 E 3637/1 E 3638/1 E 3639

1594, 2026, 2031, 2124, 2125, 2128, 2129, 2134, 2182, 2183, 2184, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2539, 3012, 3068, 3728, 3734

5866.04 m2

Grežďo Anton, súr.Hedviga, Mária, Rozália, Štefan, JozefE 437/2 E 461 E 480 E 488 E 497 E 683 E 687 E 688 E 706 E 708 E 812 E 835 E 875 E 876 E 944/1 E 944/2 E 1011 E 1012 E 1050 E 1051 E 1108 E 1176/1 E 1176/2 E 1195/1 E 1195/2 E 1197/1 E 1197/2 E 1199/1 E 1199/2 E 1220/1 E 1220/2 E 1221 E 1222 E 1857 E 1908/2 E 2178/1 E 2691 E 2692 E 3238 E 3413 E 3449 E 3637/2 E 3638/2 E 3637/1 E 3638/1 E 3639

1594, 2026, 2031, 2124, 2125, 2128, 2129, 2134, 2182, 2183, 2184, 2309, 2539, 3012, 3068, 3728, 3734

937.92 m2

Grežďo EmilE 480 E 488 E 497 E 683 E 687 E 706 E 837 E 875 E 876 E 937/93 E 944/1 E 944/2 E 1011 E 1012 E 1108 E 1176/1 E 1176/2 E 1197/1 E 1197/2 E 1199/1 E 1199/2 E 1798/1 E 1799 E 2178/1 E 2691 E 2692 E 3238 E 3638/2 E 3638/1 E 3639

1594, 2124, 2125, 2128, 2129, 2134, 2309, 2310, 2311, 2312, 2539, 3012

3215.67 m2

Pokusová Katarína, rod.Grežďová, manž.JakubE 480 E 488 E 497 E 683 E 687 E 706 E 812 E 937/89 E 1108 E 1176/1 E 1176/2 E 1197/1 E 1197/2 E 1199/1 E 1199/2 E 2178/1 E 2691 E 2692 E 3238 E 3638/2 E 3638/1 E 3639

1594, 2124, 2134, 2182, 2309, 2539, 3012, 3404

10359.00 m2

Okša Ján, ž.Mária ŠtefkovičováE 3634/1 E 3634/2

1921

124.40 m2

Hrudka Jozef, ž.Anna LacikováE 765 E 1082/1 E 1082/2 E 1697 E 1698 E 2149 E 2297 E 2792 E 3631/1 E 3631/2

2800, 2801, 2802, 2914, 2915, 3076, 3557, 3601

11829.67 m2

Streďanská Katarína, rod.Hrudková, man.TomášE 890 E 2420 E 3258 E 3629 E 3628

1601, 1900, 2590, 3151, 3393

2940.72 m2

Palušová Paulína, rod.HrudkováE 450 E 3629 E 3628

1900, 2590, 3325

145.03 m2

Schrötter FrantišekE 641 E 3625 E 3626/1 E 3626/2

1830, 2893

1155.67 m2

Paluš ŠtefanE 3625 E 3626/1 E 3626/2

1830

178.13 m2

Novotná Helena, rod.PalušováE 641 E 3625 E 3626/1 E 3626/2

1830, 2893

231.13 m2

Haupt AugustínE 3611/2 E 3604 E 3609 E 3612/2 E 3611/1

1557, 1581, 2513, 2516

5062.56 m2

Miartanová Magdaléna, rod.MinárovičováE 3611/2 E 3611/1

1557, 2513

4.08 m2

Paluš Ján, dedí po Alžbete KišacovejE 3611/2 E 1929/411 E 1929/412 E 3611/1

1557, 2513, 3512

90.08 m2

Helbichová Mária, rod.Bartová, Manž.jánE 3611/2 E 3611/1

1557, 2513

11.96 m2

Paluš Štefan, ž.Katarína MackováE 3611/2 E 3604 E 3611/1

1557, 1581, 2513

184.85 m2

Peschl EugenE 3611/2 E 2801 E 3611/1

1557, 2199, 2513

45.87 m2

Kišac Ján, ž.Eva BartováE 3611/2 E 493 E 3610

1557, 2033, 3195

11.78 m2

Grežďo Jozef, ž.Zuzana ZdichavskáE 3610

3195

3.75 m2

Grežďová Zuzana, rod.Zdichavská, Manž.jozefE 2338 E 2460 E 3610

3195, 3559, 3583

2332.50 m2

Grežďo Viktor, rod.GrežďoE 3610

3195

0.43 m2

Boháčiková Veronika, rod.PalušováE 3610

3195

0.73 m2

Mráziková Katarína, rod.BlinováE 3604 E 3610

1581, 3195

64.90 m2

Palušová Zuzana, rod.SmutnáE 771 E 774 E 1994/1 E 2338 E 3604 E 3610

1581, 2418, 3195, 3377, 3559

3713.83 m2

Bajzíková Veronika, rod.Laciková, manž.JánE 1880 E 3604

1581, 3499

1428.59 m2

Mrázik Viktor, ž.Verona PalušováE 1986 E 3604

1581, 3517

154.27 m2

Paluš Ján, ž.Alžbeta GrežďováE 867 E 1208 E 1209 E 2395 E 2411 E 3222 E 3223 E 3262 E 3433 E 3604

1581, 2220, 2221, 2298, 2536, 2814, 3391

3900.24 m2

Šimková Rozália, rod.ŽelískováE 3604

1581

43.59 m2

Palušová Verona, rod.GrznárováE 3604

1581

132.34 m2

Danajová Zuzana, rod.Kišacová, Manž.štefanE 3514 E 3515 E 3538

1554

3094.00 m2

Paluš Jakub, ž.Hudecová ZuzanaE 625 E 641 E 748 E 824 E 985/1 E 985/2 E 1825 E 1826/1 E 1989 E 2060 E 2061/1 E 3537

2836, 2893

1241.00 m2

Kišacová Margita, rod.Matejovičová, Vd.E 3535

2587

5423.60 m2

Herda Jozef, ž.Katarína DetkováE 3533

3672

1331.00 m2

Herdová Mária, mníškaE 3532

3671

1726.00 m2

Pokusová Rozália, rod.MinárikováE 95 E 2307 E 2308 E 2309 E 3526 E 3527

2747, 2749, 3896

2309.00 m2

Okšová Alžbeta, rod.MrázikováE 731/2 E 3224 E 3477 E 3524 E 3525

2140, 2676, 2677, 3670

4145.33 m2

Jansová Veronika, rod.BalážováE 3510

1918

588.42 m2

Šarinová Rozália, rod.BalážováE 3510

1918

588.42 m2

Banďureková Paulína, rod.BalážováE 3451 E 3452 E 3510

1918, 1922

1047.25 m2

Laciková Eva, rod.MackováE 3510

1918

882.63 m2

Prokopová Katarína, rod.Kauzalová, Vd.E 705 E 3455 E 3507

3373

1497.00 m2

Kauzal Anton, ž.Katarína CikatrusováE 705 E 2240 E 3455 E 3507

3373, 3549

4117.00 m2

Zeliska Jozef, rod.Zelíska, dedí po ZuzaneE 444 E 445 E 1833 E 1834/1 E 3501/4

1718, 1724, 3669

6056.11 m2

Kišacová Jolana, rod.KobidováE 3495 E 1061 E 1062 E 1170/1 E 1170/2 E 2523 E 3496

1866, 2774

585.95 m2

Mlynek Ferdinand, rod.Mlynek, ž.Jozefína KobidováE 3495 E 784 E 1061 E 1062 E 1170/1 E 1170/2 E 1738 E 1941 E 1942 E 2319 E 2715/1 E 2715/2 E 2722 E 2801 E 3496

2199, 2575, 2772, 2774, 2775, 3514

7300.08 m2

Palušová Verona, rod.Kišacová, Matej, JakubE 719 E 721 E 825 E 937/69 E 937/142 E 1186 E 1187 E 1919 E 1920 E 1921/201 E 2214/1 E 2375 E 3466

1817, 1818, 1819, 1821, 2266, 2860, 3154, 3160

13340.83 m2

Michalka Imrich, ž.Kristína ŠtrbaváE 981 E 982 E 1835 E 1836 E 1837 E 1838 E 1839 E 1840 E 2338 E 2689 E 3272 E 3464

1716, 2416, 3559

5730.84 m2

Chmelárová Mária, rod.GrežďováE 729/1 E 1790/1 E 1791 E 2010 E 2229 E 2716 E 2717 E 2724 E 3456 E 3457

2046, 2652, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781

2108.25 m2

Kauzalová Mária, spol.Ján, Pavlína, Jozef, JúliaE 3454

3772

89.94 m2

Kauzal Ján, spol.Mária, Jozef, Pavlína, JúliaE 3454

3772

89.94 m2

Kauzalová Júlia, spol.Mária, Ján, Jozef, PavlínaE 3454

3772

89.94 m2

Kauzalová Pavlína, spol.Mária, Ján, Jozef, Gustáv, JúliaE 3454

3772

89.94 m2

Kauzal Jozef, spol.Mária, Ján, Júlia, Gustav, PavlínaE 3454

3772

89.94 m2

Bizoňová Mária, rod.ŠarinováE 3451 E 3452

1922

458.83 m2

Beňová Veronika, rod.MackováE 3451 E 3452

1922

1376.50 m2

Peschlová Mária, rod.Bartová, Manž.jozefE 1858/2 E 3413 E 3449

2183, 3497

2875.17 m2

Daniš MichalE 845 E 1204/1 E 1204/2 E 1877 E 1878/201 E 3416 E 3447

1891, 1892, 3144, 3662

978.92 m2

Barteková Alžbeta, rod.KlobučníkováE 846 E 937/37 E 1203/1 E 1203/2 E 1875/201 E 1876 E 3446

2201

848.44 m2

Klobučník JozefE 846 E 937/37 E 1203/1 E 1203/2 E 1875/201 E 1876 E 3446

2201

1060.56 m2

Pokusová Margita, rod.NaštickáE 3443

3665

181.09 m2

Grznárová MatildaE 3443

3665

181.09 m2

Ďuračková EditaE 3443

3665

181.09 m2

Naštický Štefan, spol.Bernardína UhlárováE 3443

3665

434.63 m2

Paluš Matúš, rod.Paluš, ž.Anna HrňováE 647 E 743 E 780 E 849 E 956 E 957 E 1207/1 E 1207/2 E 1891/201 E 1892 E 2016 E 2117/1 E 2117/103 E 2117/203 E 2327 E 2329 E 2394 E 2403 E 2701 E 2702 E 2710 E 2711 E 2712/1 E 2712/2 E 2726 E 2816 E 3216 E 3264 E 3441

1688, 2211, 2212, 2213, 2214, 2217, 2219, 3851

2984.13 m2

Paluš Štefan, spol.Zuzana, Verona, Matúš, Kata, MáriaE 647 E 743 E 780 E 849 E 956 E 957 E 1207/1 E 1207/2 E 1891/201 E 1892 E 2016 E 2117/1 E 2117/103 E 2117/203 E 2327 E 2329 E 2394 E 2403 E 2701 E 2702 E 2710 E 2711 E 2712/1 E 2712/2 E 2726 E 2816 E 3216 E 3264 E 3441

1688, 2211, 2212, 2213, 2214, 2217, 2219, 3851

2984.13 m2

Herdová Zuzana, rod.PalušováE 743 E 780 E 849 E 1207/1 E 1207/2 E 1892 E 2016 E 2117/1 E 2117/103 E 2117/203 E 2237 E 2394 E 2701 E 2702 E 2726 E 3216 E 3441

1811, 2211

6725.10 m2

Palušová Pavlína, spol.Alžbeta, Michal, VeronaE 647 E 743 E 778 E 779 E 780 E 849 E 937/31 E 956 E 957 E 1207/1 E 1207/2 E 1673 E 1674 E 1675/1 E 1891/201 E 1892 E 2016 E 2117/1 E 2117/103 E 2117/203 E 2327 E 2329 E 2394 E 2403 E 2701 E 2702 E 2710 E 2711 E 2712/1 E 2712/2 E 2726 E 2816 E 3216 E 3264 E 3441

1688, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 3851

5897.58 m2

Okšová Anna, Spol.žofiaE 2007 E 2132 E 2413 E 3231 E 3437 E 3438

1560, 1569, 1740, 1925

2579.81 m2

Okšová Žofia, spol.Anna mníškaE 2007 E 2132 E 2413 E 3231 E 3437 E 3438

1560, 1569, 1740, 1925

2579.81 m2

Pokus Ferdinand, dedí po FrantiškoviE 3437 E 3438

1569

86.77 m2

Kmeťková Anna, rod.Pokusová, Manž.štefanE 2007 E 3437 E 3438

1569, 1925

257.69 m2

Pokus Michal, spol.Anna, Imrich, Jozef, FrantišekE 2007 E 3437 E 3438

1569, 1925

128.84 m2

Pokus Imrich, ž.Zlatica ÁbelováE 2007 E 3437 E 3438

1569, 1925

128.84 m2

Pavlovičová Mária, rod.ŠimonováE 757 E 2110/1 E 2110/3 E 2366 E 3436

1682, 1684

2515.13 m2

Šimon JozefE 757 E 2110/1 E 2110/3 E 2366 E 3436

1682, 1684

2515.13 m2

Kováčová Hedviga, rod.Mališová, Manž.jozefE 623 E 937/17 E 937/18 E 1161/1 E 1161/2 E 1741/1 E 1742 E 3430

2630, 2752, 2753, 2754, 3488

2183.84 m2

Vyslúžilová Mária, rod.MališováE 623 E 937/17 E 937/18 E 1161/1 E 1161/2 E 1741/1 E 1742 E 3430

2630, 2752, 2753, 2754, 3488

872.91 m2

Paluš Jozef, dar od Verony PalušovejE 3418

2859

585.33 m2

Palušová Mária, rod.Mokošová, Man.adamE 680 E 3415

2645, 3661

771.33 m2

Žáčková RuženaE 93

1321

33.75 m2

Božiková AnnaE 93 E 3178

1321, 3640

534.13 m2

Vančo Jozef, rod.VančoE 94 E 1784 E 1785 E 2828 E 2829

1343, 2113

1524.90 m2

Macková Alžbeta, rod.GrežďováE 438/1 E 438/3 E 482 E 664 E 738 E 879 E 922 E 937/126 E 1095 E 1096 E 1138/1 E 1138/2 E 1667 E 1668 E 1669/1 E 2185/1 E 2185/3 E 2280/2 E 3181

2484, 2485

5840.03 m2

Palušová Veronika, rod.Grežďová, Manž.štefanE 440/1 E 440/3 E 441/2 E 621/2 E 651 E 1044/1 E 1044/2 E 1154/1 E 1154/2 E 1722 E 1763 E 1993 E 2303 E 2827/1 E 2827/2

2076, 2733, 2734, 2735, 3157, 3904

9313.28 m2

Kobidová Jozefína, rod.Kauzalová, Manž.jozefE 92 E 473/2 E 495 E 730 E 784 E 1738 E 1778 E 2228 E 2319 E 3287

1219, 2198, 2574, 2575, 2771, 2772, 3329, 3339

1504.00 m2

Kobida Rudolf, rod.KobidaE 92 E 473/2 E 730 E 784 E 1738 E 1778 E 2228 E 3287

1219, 2198, 2574, 2575, 2771, 3329

1549.13 m2

Zelísková Marta, rod.MilatováE 3281

1720

17.40 m2

Paluš Michal, NezvestnýE 2128 E 2359 E 3281

1720, 2176, 3028

192.94 m2

Paluš Matúš, ž.Mária ZeliskováE 2128 E 2359 E 3281

1720, 2176, 3028

192.94 m2

Paluš Tomáš, spol.Alzbeta, Michal, Matúš, Ján, ImrichE 2128 E 2359 E 3281

1720, 2176, 3028

192.94 m2

Palušová Alžbeta, NezvestnáE 2128 E 2359 E 3281

1720, 2176, 3028

181.44 m2

Paluš Ján, ž.Zuzana BajzíkováE 2128 E 3281

1720, 3028

109.26 m2

Hazuchová Verona, rod.PalušováE 477 E 2740 E 3281

1720, 3331

866.00 m2

Grežďová Alžbeta, rod.Kmeťková, Vd.E 1429 E 1986 E 2008 E 2698/1 E 2698/2 E 3281

1720, 1722, 3466, 3517

9071.13 m2

Milata Ján, ž.Mária PalušováE 2358 E 3281

1720, 2303

663.56 m2

Pavlíková Alžbeta, MilatováE 478 E 937/83 E 1804 E 1805/1 E 2027 E 2127/1 E 2739 E 2855/1 E 2855/2 E 3281

1720, 2304

1758.80 m2

Milatová Mária, súrodenci Jozefína a JánE 2358 E 3281

1720, 2303

28.26 m2

Paluš Ján, ž.Anna PalušováE 3281

1720

43.50 m2

Palušová Katarína, rod.GrežďováE 3280

3651

698.00 m2

Zdychavská Zuzana, Vd.E 697 E 2861 E 2862 E 3278

1987

111.19 m2

Zdychavská EmíliaE 697 E 2861 E 2862 E 3278

1987

111.19 m2

Zdichavský Štefan, rod.Zdichavský, spol.Šimon, Michal, Jozef, MáriaE 697 E 2861 E 2862 E 3278

1987

191.17 m2

Mináriková Anna, rod.ZdichavskáE 697 E 815 E 2256 E 2364 E 2861 E 2862 E 3278

1987, 1989, 1990, 2099

754.82 m2

Klečková Mária, rod.MichalkováE 697 E 815 E 2256 E 2364 E 2861 E 2862 E 3278

1987, 1989, 1990, 2099

83.87 m2

Zdichavský Pavol, rod.Zdichavský, ž.Mária PalušováE 697 E 937/106 E 2861 E 2862 E 3278

1987, 2117

771.35 m2

Okša Tomáš, ž.Anna PalušováE 3275

2467

72.75 m2

Paluš Imrich, rod.Paluš, ž.Mária PalušováE 701 E 3269

2582

216.00 m2

Grežďo Matej, ž.Katarína VančováE 1162/1 E 1162/2 E 3265

1667, 3649

874.33 m2

Herdová Zuzana, rod.Palušová, po Jozefovi, súrodenci Katarína, Anna, Mária, Matúš, Štefan, VerE 647 E 956 E 957 E 1891/201 E 2327 E 2329 E 2403 E 2710 E 2711 E 2712/1 E 2712/2 E 2816 E 3264

1688, 2212, 2213, 2214, 2217, 2219, 3851

782.03 m2

Honigová MargitaE 937/123 E 1679 E 3263

1827, 3480, 3648

2643.67 m2

Paluš Adam, ž.Pavlína PokusováE 3263

3648

552.00 m2

Šimunová Alžbeta, rod.PalušováE 1208 E 1209 E 3262

2221

629.06 m2

Hrudková Zuzana, rod.Klobučníková, Manž.štefanE 715 E 893 E 901 E 1065/1 E 1065/2 E 1068 E 1069 E 1949/1 E 1949/2 E 1950 E 1954/1 E 1954/2 E 1955 E 2315 E 2317 E 2519 E 3261

1800

9706.67 m2

Grznárová Mária, rod.Hrudková, Man.jozefE 1636 E 1637/1 E 1648 E 3258

1601, 2170, 2338

1796.88 m2

Petrašovičová Mária, rod.PešlováE 710 E 712 E 730 E 731/1 E 1923 E 1924 E 1939 E 1940 E 2518 E 2779 E 2801 E 2802 E 2809/1 E 2809/2 E 2810 E 3254 E 3256

2197, 2198, 2199, 2604, 2605, 2882, 3600

2349.96 m2

Strnadová Zuzana, rod.PešlováE 710 E 712 E 730 E 731/1 E 1923 E 1924 E 1939 E 1940 E 2518 E 2801 E 2802 E 2809/1 E 2809/2 E 2810 E 3254 E 3256

2197, 2198, 2199, 2604, 2605, 2882

410.96 m2

Zábrodcká Veronika, rod.PešlováE 710 E 712 E 730 E 731/1 E 1923 E 1924 E 1939 E 1940 E 2518 E 2801 E 2802 E 2809/1 E 2809/2 E 2810 E 3254 E 3256

2197, 2198, 2199, 2604, 2605, 2882

410.96 m2

Kovačíková Rozália, rod.PešlováE 710 E 712 E 730 E 731/1 E 1923 E 1924 E 1939 E 1940 E 2518 E 2801 E 2802 E 2809/1 E 2809/2 E 2810 E 3254 E 3256

2197, 2198, 2199, 2604, 2605, 2882

410.96 m2

Kišac Dominik, ž.Verona KuchárikováE 710 E 712 E 730 E 731/1 E 2801 E 3254 E 3256

2198, 2199, 2604

146.94 m2

Matejovič Peter, rod.Matejovič, ž.Alžbeta ŠtefkovičováE 710 E 712 E 730 E 731/1 E 1923 E 1924 E 1939 E 1940 E 2318 E 2320 E 2321 E 2518 E 2801 E 2802 E 2809/1 E 2809/2 E 2810 E 3254 E 3256

2162, 2197, 2198, 2199, 2604, 2605, 2882

4301.48 m2

Matejovič Ján, ž.Rozália KošíkováE 710 E 712 E 731/1 E 1055 E 1056 E 1923 E 1924 E 1939 E 1940 E 2318 E 2320 E 2321 E 2518 E 2801 E 2802 E 2809/1 E 2809/2 E 2810 E 3254 E 3256

2162, 2197, 2199, 2604, 2605, 2606, 2882

4328.94 m2

Pekárová Františka, rod.Tomancová, Manž.rudolfE 3251/2

2444

231.00 m2

Kobidová JozefínaE 3250

3647

936.00 m2

Klobučník Vojtech, rod.Klobučník, ž.Matilda DeličováE 465 E 3242 E 3244

3644, 3887

330.75 m2

Tomková Alžbeta, rod.Pokusová, man.ŠtefanE 2737 E 3238

2309, 2328

3023.67 m2

Grežďo Štefan, rod.GrežďoE 3238

2309

253.14 m2

Streďanský Ladislav, rod.StreďanskýE 3237

1760

483.13 m2

Zdychavský Jozef, rod.ZdychavskýE 3235 E 3236

3642

5414.00 m2

Futrošová Zuzanna, rod.BošanskáE 2137/1 E 2137/3 E 3234

3542, 3641

2578.50 m2

Božik Štefan, rod.Božik, ž.Zuzana OkšováE 966 E 967 E 2098 E 2099/1 E 2099/2 E 2130 E 2131 E 2412 E 2836 E 3233

2081, 2088, 2227, 2229, 2232, 2551, 2552

424.73 m2

Striežencová Veronika, rod.Okšová, Manž.štefanE 2098 E 2099/1 E 2099/2 E 2130 E 2131 E 2412 E 2836 E 3233

2088, 2227, 2229, 2232, 2551, 2552

1215.75 m2

Okša Gabriel, spol.Adam, Jozef, Bernardína, ŠtefanE 2098 E 2099/1 E 2099/2 E 2130 E 2131 E 2412 E 2836 E 3233

2088, 2227, 2229, 2232, 2551, 2552

1215.75 m2

Okša Adam, ž.Alžbeta PalušováE 2098 E 2099/1 E 2099/2 E 2129/1 E 2333 E 2412 E 2836 E 3233

2088, 2227, 2229, 2232, 2552, 2641, 3538

3495.55 m2

Lacika Štefan, dedí po Verone Lacikovej r.PalušovejE 937/58 E 937/109 E 1881 E 3205 E 3206

2961, 2962, 2963

1352.02 m2

Hustá Mária, rod.ŠevelováE 3204

2995

2882.10 m2

Barta Anton, rod.BartaE 809 E 2011 E 2047 E 2051 E 3200

1775

5728.75 m2

Maňáková Katarína, rod.Pokusová, Manž.jozefE 860 E 2734 E 3199

3390

3935.00 m2

Pikna JánE 3178

3640

1167.54 m2

Vidmuchová Verona, rod.TomkováE 3178

3640

667.17 m2

Božik Jozef, rod.Božik, ž.Katarína MackováE 93 E 3178

1321, 3640

534.13 m2

Kuchárová Mária, rod.KuchárováE 3178

3640

500.38 m2

Zelisková Mária, rod.LacikováE 3174

2384

1931.67 m2

Streďanský Matej, ž.Anna ŠvercelováE 3167

1850

155.00 m2

Kobida Ján, ž.Mária PalušováE 698 E 727 E 1941 E 1942 E 2523 E 2715/1 E 2715/2 E 2722 E 2801

1866, 2199, 2573, 2775, 3375, 3514

1901.67 m2

Kotianová Mária, rod.ZvalováE 1932/32 E 1932/167 E 1932/168

3735

76.04 m2

Tomková Pavlína, rod.PokusováE 494 E 1004 E 1005 E 1006/1 E 1006/2 E 1112 E 1823/1 E 2164/1 E 2372 E 2373 E 2448 E 2449

2324, 2326, 2327, 3338, 3424, 3573

20789.02 m2

Štúr Matej, ž.Anna LacikováE 2370

3562

1665.00 m2

Grežďová Pavlína, rod.MatejovičováE 2518 E 2801

2199, 2882

132.55 m2

Okša GabrielE 2133 E 2136

3539

738.50 m2

Okša JánE 2133 E 2136

3539

738.50 m2

Kuchár EmilE 2142 E 2144 E 2146 E 2409

2208

695.00 m2

Chrkavá Mária, rod.PalušováE 1801/1 E 2856/1 E 2856/2

3491

4082.00 m2

Grznárová Mária, spol.Margita, Štefan, JozefE 478 E 937/83 E 1291 E 1329 E 1629 E 1631 E 1633 E 1804 E 1805/1 E 2027 E 2127/1 E 2739 E 2855/1 E 2855/2

1908, 1909, 1910, 2304

3157.24 m2

Paluš Ján, Spol.veronaE 96 E 1971 E 2355 E 2696/1 E 2696/2 E 2719 E 2847/1 E 2847/2

1041, 2647, 2672

2730.75 m2

Kobidová Hermína, rod.BajzíkováE 2839 E 2840 E 2841

2737

1325.25 m2

Kobidová Margita, rod.BajzíkováE 2839 E 2840 E 2841

2737

1325.25 m2

Hrutková Verona, rod.Palušová, Manž.jánE 1863/2 E 2836

2088, 3725

1698.50 m2

Paluš Štefan, ž.Verona GrežďováE 2836

2088

435.08 m2

Detková Mária, rod.MackováE 1218 E 1219 E 1750/1 E 1756/1 E 2222/1 E 2223/1 E 2336 E 2818

2674, 2717, 2729, 2730, 2884, 2990

4271.88 m2

Detko Dominik, rod.DetkoE 1218 E 1219 E 1750/1 E 1756/1 E 2222/1 E 2223/1 E 2336 E 2818

2674, 2717, 2729, 2730, 2884, 2990

2135.94 m2

Paluš Jozef, rod.PalušE 647 E 2328 E 2815

2217, 2415

383.83 m2

Matejovič Jozef, ž.Katarína ČermániováE 1939 E 1940 E 2802 E 2809/1 E 2809/2 E 2810

2197

1763.43 m2

Matejovič Šimon, ž.Katarína Novotná zomrelE 730 E 2801

2198, 2199

281.05 m2

Palušová Eva, rod.MatejovičováE 2318 E 2320 E 2321 E 2801

2162, 2199

1589.19 m2

Pešl AntonE 2801

2199

29.54 m2

Pešlo Viktor, rod.PešloE 2801

2199

29.54 m2

Okšová Alžbeta, rod.ŽartováE 1034 E 1035 E 1078/1 E 1078/2 E 1079/1 E 1079/2 E 1149/1 E 1149/2 E 1998 E 2794 E 2795 E 2796 E 2797 E 2798 E 2799

1785, 1787, 2284, 3519

6082.63 m2

Žarta Štefan, rod.Žarta, ž.Mária SpodnáE 1034 E 1035 E 1078/1 E 1078/2 E 1079/1 E 1079/2 E 1149/1 E 1149/2 E 1998 E 2794 E 2795 E 2796 E 2797 E 2798 E 2799

1785, 1787, 2284, 3519

6082.63 m2

Laciková Jolana, rod.KňazeováE 765 E 2792

3076, 3601

1811.00 m2

Lacika ĽudovítE 765 E 2792

3076, 3601

1811.00 m2

Lacika Jozef, ž.Mária BajzíkováE 844 E 2784

3027, 3387

1731.50 m2

Lacika ViktorE 433/2 E 2783

2711, 2715

1142.00 m2

Bajzíková Mária, rod.LacikováE 760 E 910 E 1088/1 E 1088/2 E 1696/1 E 2037 E 2290 E 2296 E 2781 E 4003/2

1660, 2038

2165.93 m2

Bajzík Michal, rod.BajzíkE 760 E 910 E 1088/1 E 1088/2 E 1696/1 E 2037 E 2290 E 2296 E 2781

2038

678.15 m2

Macko Marian, Spol.oľgaE 95 E 2307 E 2308 E 2309 E 2772

1902, 2747, 2749

975.41 m2

Štrbavá Mária, rod.GrznárováE 2772

1902

7.96 m2

Kišacová Anna, rod.BartováE 437/2 E 683 E 875 E 876 E 1195/1 E 1195/2

1594, 2031, 2125, 3728

138.66 m2

Matejovičová Mária, rod.GrežďováE 2718 E 2725

3354

592.33 m2

Palušová Jozefína, v AmerikeE 679 E 956 E 957 E 1206/1 E 1206/2 E 2711

2214, 2842, 3427

1403.00 m2

Laciková Veronika, rod.PalušováE 954 E 955 E 956 E 957 E 2711

1896, 1897, 2214

145.76 m2

Laciková Alžbeta, rod.Palušová, manž.JánE 956 E 957 E 2711

2214

9.09 m2

Paluš Michal, ž.Zuzana LacikováE 679 E 937/31 E 956 E 957 E 2711

2214, 2216, 2842

319.01 m2

Smutná Zuzana, rod.PalušováE 2698/1 E 2698/2

1722

234.21 m2

Okšová Veronika, rod.PalušováE 2313

3111

1287.50 m2

Šimunová Zuzana, rod.GrznárováE 992 E 993 E 1281 E 1282 E 1308 E 1309 E 1310 E 1432 E 1433 E 1434

1860, 1861, 1862, 1865, 2075

10450.38 m2

Halajová Alžbeta, rod.HerdováE 1298

1651

545.50 m2

Paluš Štefan, ž.Anna LacikováE 2128 E 2358

2303, 3028

170.87 m2

Kobida Michal, ž.Margita BajzíkE 784 E 1738 E 2212 E 2523

1866, 2359, 2575

1000.57 m2

Okša Jozef, ž.Mária ŠtefkovičováE 2522

2668

1016.00 m2

Gombár Ján, ž.Katarína StankováE 2235 E 2242 E 2243 E 2259 E 2431 E 2497 E 2499 E 2505 E 2507

1582, 2789, 2790, 3550

11694.50 m2

Šimon Anton, ž.Zuzana MackováE 2236 E 2260 E 2432 E 2466 E 2468 E 2475 E 2480 E 2498 E 2500 E 2503 E 2504 E 2506

2366, 3548, 3569, 3589, 3590

1600.17 m2

Macko Ján, rod.MackoE 2236 E 2260 E 2432 E 2480 E 2498 E 2500 E 2503 E 2504 E 2506

3548, 3569, 3589, 3590

2707.67 m2

Macko JozefE 2506

3590

1354.50 m2

Futroš Ján, rod.FutrošE 2502

1979

965.43 m2

Blaho Anton, rod.BlahoE 2495

3283

296.50 m2

Macko Rudolf, ž.Mária SmutnáE 2494

3588

838.00 m2

Hurta Vitúš, ž.Johanna MelišováE 2433 E 2493

3570

3676.00 m2

Zdichavský Ján, rod.Zdichavský, spol.Matej, Štefan, Jozef, Imrich, AntonE 2491

3587

126.19 m2

Zdichavský Matej, rod.Zdichavský, spol.Ján, Štefan, Jozef, Imrich, AntonE 2491

3587

126.19 m2

Zdichavský Štefan, rod.Zdichavský, spol.Ján, Jozef, Imrich, Anton, MatejE 2491

3587

126.19 m2

Zdichavský Jozef, rod.Zdichavský, spol.Matej, Štefan, Ján, Imrich, AntonE 2491

3587

126.19 m2

Zdichavský Imrich, rod.Zdichavský, spol.Matej, Štefan, Ján, Jozef, AntonE 2491

3587

126.19 m2

Zdichavský Anton, rod.Zdichavský, Tomáš, spol.Matej, Štefan, Ján, Imrich, JozefE 2491

3587

126.19 m2

Kovačíková Mária, rod.Godálová, Vd.manž.jozefE 2490

3586

200.33 m2

Godál Ján, ž.Mária HudecováE 2490

3586

200.33 m2

Bajtala Jozef, rod.Bajtala, ž.Ernestína KubrickáE 2488 E 2490

3585, 3586

1330.17 m2

Bajtalová Ernestína, rod.Kubrická, Manž.jozefE 2490

3586

100.17 m2

Macková Verona, rod.Macková, Manž.jozefE 2489

2926

230.33 m2

Zdichavská Mária, rod.MackováE 2460 E 2489

2926, 3583

672.83 m2

Macková Mária, spol.Jozef, František, Františka, MáriaE 2489

2926

32.90 m2

Macko Ľudevít, spol.Jozef, Mária, Františka, FrantišekE 2489

2926

32.90 m2

Macková Františka, spol.Jozef, František, Mária, ĽudevítE 2489

2926

32.90 m2

Macko Jozef, spol.František, Františka, Mária, ĽudovítE 2489

2926

32.90 m2

Šarinová Mária, rod.BajtalováE 2456 E 2487

3579

3373.00 m2

Šimko Ján, Spol.jozefE 2486

2762

316.50 m2

Zdychavský Ján, rod.Zdychavský, spol.Michal, Štefan, vzdial.Anna DaňkováE 2485

3584

170.00 m2

Daňková Anna, spol.Michal, Štefan, JánE 2485

3584

170.00 m2

Zdychavský Štefan, rod.Zdychavský, spol.Ján, Michal, vzdial.Anna DaňkováE 2485

3584

170.00 m2

Streďanská MáriaE 2430 E 2484

3568

4557.00 m2

Streďanský Jozef, spol.Ján, Tomáš, ŠtefanE 2218/1 E 2218/3 E 2219/1 E 2482

1834, 2706, 2708, 2894

1698.83 m2

Streďanský Ján, spol.Jozef, Tomáš, ŠtefanE 2218/1 E 2219/1 E 2482

1834, 2706, 2894

1438.08 m2

Streďanský Štefan, spol.Jozef, Tomáš, JánE 2218/1 E 2219/1 E 2482

1834, 2706, 2894

1438.08 m2

Barta Imrich, rod.BartaE 2427 E 2481

3566

4852.00 m2

Kalina Samuel, ž.Verona KovačikováE 2479

3128

356.67 m2

Grznárová Mária, rod.KováčikováE 954 E 955 E 2234 E 2478 E 2479

1896, 1897, 2358, 3128

2301.17 m2

Kováčik Jozef, rod.Kováčik, ž.Katarína MackováE 2479

3128

356.67 m2

Kováčiková Rozália, spol.Mária, JozefE 2479

3128

356.67 m2

Haluza Štefan, ž.Anna MargulováE 2465 E 2467 E 2469 E 2474/1 E 2474/2 E 2476 E 2477

2655

1980.67 m2

Haluza AdolfE 2465 E 2467 E 2469 E 2474/1 E 2474/2 E 2476 E 2477

2655

1980.67 m2

Procházka JozefE 2419 E 2462

2900, 2901

1138.08 m2

Prochádzka AntonE 2419 E 2462

2900, 2901

1138.08 m2

Procházka Ján, spol.Jozef, Anton, PaulínaE 2419 E 2462

2900, 2901

1138.08 m2

Machová Paulína, rod.Procházková, Manž.štefanE 2419 E 2462

2900, 2901

1138.08 m2

Macko CyrilE 2444 E 2445 E 2459 E 2461

1943, 1944, 3582

932.45 m2

Zdichavský Tomáš, rod.Zdichavský, ž.Mária GrežďováE 2460

3583

442.50 m2

Zdichavská AntóniaE 2460

3583

442.50 m2

Godálová Mária, rod.HudecováE 1370/11 E 2459

3449, 3582

1066.78 m2

Macková Rozália, rod.HudecováE 2459

3582

347.40 m2

Chalupová Anna, rod.HudecováE 2459

3582

57.90 m2

Makový Imrich, ž.Magdaléna KlobučníkováE 2459

3582

57.90 m2

Macko JánE 2459

3582

115.80 m2

Hudec ImrichE 2459

3582

289.50 m2

Hudec Jozef, ž.Alžbeta GodálováE 2450 E 2458

3574, 3581

1826.25 m2

Hudecová Alžbeta, rod.Godálová, Manž.jozefE 2450 E 2458

3574, 3581

1826.25 m2

Palušová Rozália, rod.BálešováE 2453 E 2458

3577, 3581

1915.50 m2

Bajtalová Agneša, Spol.štefanE 2457

3580

929.50 m2

Bajtala Štefan, rod.Bajtala, Spol.agnešaE 2457

3580

929.50 m2

Zdichavský Ján, rod.Zdichavský, otec Martin ZdichavskýE 2455

2430

420.44 m2

Mihalíková Mária, rod.Zdichavská, otec Martin ZdichavskýE 2455

2430

420.44 m2

Macková Rozália, rod.Zdichavská, otec Martin ZdichavskýE 2455

2430

420.44 m2

Zdichavský Jozef, rod.Zdichavský, otec Mratin ZdichavskýE 2455

2430

420.44 m2

Zdichavská Katarína, otec Martin ZdichavskýE 2455

2430

420.44 m2

Macková Veronika, rod.Zdichavská, otec Martin ZdichavskýE 2455

2430

420.44 m2

Zdichavská Paulína, otec Martin ZdichavskýE 2455

2430

420.44 m2

Božiková Marta, maloletá starý otec Martin ZdichavskýE 2455

2430

140.15 m2

Palušová Mária, rod.Zdichavská, Manž.peterE 2454

3578

2061.00 m2

Zdichavská Zuzana, rod.Štrbavá, Manž.jurajE 2451 E 2452

3575, 3576

1300.00 m2

Búcová Vilma, rod.CagáňováE 2452

3576

557.50 m2

Streďanská Katarína, rod.Zdichavská, Manž.štefanE 2451

3575

185.63 m2

Zdichavský Arnošt, rod.ZdichavskýE 2451

3575

185.63 m2

Pokusová AlžbetaE 2448 E 2449

3573

1704.44 m2

Pokusová Mária, spol.Štefan, Rozália, AlžbetaE 2448 E 2449

3573

1988.52 m2

Šimonová Rozália, rod.PokusováE 2022 E 2448 E 2449

3524, 3573

6797.04 m2

Pokus Štefan, rod.PokusE 2448 E 2449

3573

5681.48 m2

Zdichavská Rozália, rod.Bálešová, Manž.michalE 2440 E 2441

3572

2410.29 m2

Beláková AlžbetaE 2440 E 2441

3572

57.39 m2

Belák Štefan, rod.BelákE 2440 E 2441

3572

57.39 m2

Belák František, rod.BelákE 2440 E 2441

3572

57.39 m2

Beláková JozefínaE 2440 E 2441

3572

57.39 m2

Beláková MáriaE 2440 E 2441

3572

57.39 m2

Belák Ján, rod.BelákE 2440 E 2441

3572

57.39 m2

Belák Jozef, rod.BelákE 2440 E 2441

3572

57.39 m2

Gombárová Bernardína, rod.BálešováE 2230 E 2253 E 2255 E 2438

2763, 2784, 2785

2320.13 m2

Palušová Anna, rod.HudecováE 2245 E 2246 E 2435 E 2436

3552, 3571

5529.50 m2

Palušová Verona, rod.Zdichavská, Man.tomášE 1052/1 E 1052/2 E 1957 E 1958 E 2434

3422

5460.00 m2

Deličová Mária, rod.HaluzováE 2429

3567

3028.00 m2

Prochácková KatarínaE 2419

2901

562.00 m2

Šimunová Alžbeta, rod.PalušováE 662 E 788 E 854 E 953/1 E 953/2 E 1743 E 1744/1 E 1893 E 1894/201 E 1929/296 E 2138/1 E 2138/3 E 2170/1 E 2411

1580, 1883, 2220, 2223, 2296, 2297, 2299, 2301, 2512, 2537, 3852

8864.08 m2

Masná Adela, rod.KuchárováE 937/36 E 2142 E 2144 E 2146 E 2409

2090, 2208

712.42 m2

Sirkovská Magdaléna, rod.SirkovskáE 2142 E 2144 E 2146 E 2409

2208

173.75 m2

Sirkovský Ľuboš, rod.SirkovskýE 2142 E 2144 E 2146 E 2409

2208

173.75 m2

Sirkovská Ružena, rod.SirkovskáE 2142 E 2144 E 2146 E 2409

2208

173.75 m2

Paluš BlažejE 2393 E 2403

2213, 3563

4733.00 m2

Palušová Jolana, reholná sestraE 2395

2298

624.08 m2

Báleš Ján, rod.Báleš, ž.Verona KlobučníkováE 2388

2896

1910.00 m2

Grznárová Verona, rod.MojžišováE 2387

2340

19.15 m2

Paluš Matúš, ž.Anna BartováE 2105/1 E 2106 E 2380

2224, 2664, 3800

4483.53 m2

Paluš Štefan, ž.Alžbeta BošanskáE 2380

2664

4244.00 m2

Novotná Oľga, rod.MichalkováE 1189/1 E 1189/2 E 2378 E 2379

3284

2120.42 m2

Šimon Jozef, po Márii Šimonovej r.PokusovejE 1005 E 1006/1 E 1006/2 E 2367

2323, 2324, 2326

4621.50 m2

Minárik František, rod.MinárikE 2364

1990

19.11 m2

Tomka Matúš, ž.Jozefína KošeckáE 2364

1990

54.47 m2

Zeliska Tomáš, rod.Zelíska, ž.Katarína BartekováE 2364

1990

120.40 m2

Dostálová Mária, rod.ZdichavskáE 2364

1990

172.00 m2

Paluš JozefE 937/29 E 1800 E 2358

2303, 3399

4804.50 m2

Paulíková Alžbeta, rod.MilatováE 2358

2303

202.10 m2

Milatová JozefínaE 2358

2303

22.46 m2

Šimko Viktor, ž.Mária MackováE 2286 E 2354

3556, 3560

7200.33 m2

Mrázik Albín, rod.MrázikE 2353

2738

737.38 m2

Mrázik Ján, rod.MrázikE 2353

2738

1474.75 m2

Lacika Matúš, ž.Anna ŠimuneováE 810 E 1029/1 E 1029/2 E 2351

1643, 2032, 2471

99.47 m2

Barta Anton, rod.Barta, ž.Mária BartováE 811 E 1174/1 E 1174/2 E 2145/1 E 2145/3 E 2340 E 2350

1772, 2040, 2044, 3543

10901.88 m2

Baláž Jozef, rod.Baláž, Spol.máriaE 469/2 E 1042 E 1173/1 E 1173/2 E 1982 E 2344

2704, 2756, 3959

3609.75 m2

Balážová Rozália, rod.BártováE 474/2 E 937/114 E 1028/1 E 1028/2 E 2340

2044, 2050, 3322, 3408

843.50 m2

Paluš Jozef, ž. Zuzana SmutnáE 490 E 771 E 774 E 1994/1 E 2021 E 2338

2418, 3336, 3377, 3523, 3559

9458.56 m2

Lacika Michal, spol.Bernardína, Anna, MargitaE 2338

3559

503.00 m2

Pavlíková Margita, rod.LacikováE 2338

3559

503.00 m2

Paluš Ján, ž.Igazová VeronikaE 2326

2583

2065.50 m2

Matejovič ŠimonE 2318 E 2320 E 2321

2162

2705.71 m2

Hustá Mária, rod.LacikováE 1082/1 E 1082/2 E 2297

2915, 3557

5399.67 m2

Marchalová Irena, rod.BalážováE 665 E 739 E 880 E 923 E 937/125 E 1094/1 E 1094/2 E 1137/1 E 1137/2 E 1665/1 E 1666 E 1735 E 1965 E 1966 E 2184/1 E 2184/3 E 2279

2595, 3212, 3214

3743.17 m2

Grežďo Štefan, ž.Katarína GrznárováE 2278

3555

1967.00 m2

Bartová MáriaE 2272

1904

709.17 m2

Streďanský Tomáš, rod.Streďanský, manželka Rozália r.HrbíkováE 795 E 937/34 E 1058/1 E 1058/2 E 1115 E 1163/1 E 1163/2 E 2272

1669, 1904, 2093, 2892, 3382

4193.67 m2

Streďanský Štefan, rod.Streďanský, otec Tomáš ŠtreďanskýE 795 E 937/32 E 937/34 E 1058/1 E 1058/2 E 1115 E 1163/1 E 1163/2 E 2272

1669, 1904, 2093, 2892, 3382, 3400

2503.17 m2

Macková Klára, rod.Hudecová, Man.adamE 2261

3554

5912.50 m2

Streďanský Jozef, Spol.jozefínaE 2261

3554

5912.50 m2

Barteková Anna, rod.MichalkováE 2256

2099

26.03 m2

Bálešová Mária, rod.MackováE 2230 E 2253 E 2255

2763, 2785

1906.50 m2

Macko Štefan, ž.Pavlína ProcháskováE 2213 E 2230 E 2253 E 2255

2763, 2785, 2786

5506.50 m2

Grznárová Anna, spol.Magdaléna, Bernardína, štefanE 2230 E 2253 E 2255

2763, 2785

1906.50 m2

Macková PavlínaE 2230 E 2253 E 2255

2763, 2785

1906.50 m2

Báleš Jozef, rod.BálešE 2226 E 2230 E 2253 E 2255

2763, 2785, 3546

2771.63 m2

Balážová PavlínaE 2230 E 2253 E 2255

2763, 2785

476.63 m2

Balážová MáriaE 2230 E 2253 E 2255

2763, 2785

476.63 m2

Palušová Etela, rod.GrznárováE 2237

1811

753.83 m2

Macko Ján, ž.Mária MišekováE 2233

3547

1892.00 m2

Kišac Vojtech, rod.Kišac, ž.Vlasta AdltováE 2214/1

1821

1091.50 m2

Grežďová Katarína, rod.Macková, Manž.matejE 1162/1 E 1162/2 E 2212

1667, 2359

1788.08 m2

Hrobár Anton, rod.HrobárE 2207/3

3545

244.50 m2

Beňová Mária, rod.GrznárováE 483 E 770 E 898 E 919 E 937/108 E 1150/1 E 1150/2 E 1707 E 1708/1 E 2193/1 E 2193/3

2632, 2744, 2745, 2746, 2819, 3054

4541.50 m2

Mináriková Katarína, rod.GrznárováE 483 E 770 E 898 E 919 E 937/108 E 1150/1 E 1150/2 E 1707 E 1708/1 E 2193/1 E 2193/3

2632, 2744, 2745, 2746, 2819, 3054

4541.50 m2

Gombárová Katarína, rod.StankováE 653 E 776 E 874 E 918 E 1114 E 1151/1 E 1151/2 E 1711 E 1712 E 2013 E 2191

1949, 2793, 3521

8305.50 m2

Grežďo Pavol, rod.Grežďo, ž.Mária BartováE 2178/1

2134

991.67 m2

Grežďo Michal, rod.Grežďo, ž.Rozália PalušováE 437/2 E 2178/1

2134, 3728

1022.15 m2

Ďurkovičová Antónia, rod.Okšová, Manž.štefanE 937/73 E 1182/1 E 1182/2 E 1821 E 2162/1

2465, 3402

5347.00 m2

Novotný TomášE 2150/2

1947

12.13 m2

Lacika ViktorE 2149

2800

924.44 m2

Smutný Viktor, rod.SmutnýE 2138/1 E 2138/3

1883, 2512

760.50 m2

Orlová Otília, rod.ŽartováE 1034 E 1035 E 1078/1 E 1078/2 E 1079/1 E 1079/2 E 1149/1 E 1149/2 E 2123/1 E 2123/2

1785, 1787, 2284, 3537

1379.13 m2

Paluš ĽudovítE 2116/1 E 2116/2

3535

508.67 m2

Daniš JozefE 2102 E 2103 E 2104/1

3533

6398.00 m2

Novotný JánE 909 E 1066 E 1067 E 1109 E 1131/1 E 1131/2 E 1636 E 1637/1 E 1648 E 1987 E 2088/1 E 2089

1590, 1905, 1906, 1912, 2092, 2170, 2338, 2341

993.79 m2

Lacika JaroslavE 2058 E 2059

2475

1962.00 m2

Lacika ErnestE 2058 E 2059

2475

560.57 m2

Kišac Michal, ž.Alžbeta GodálováE 709 E 1788 E 1789 E 2046

2034, 2035, 3374

2235.38 m2

Grznár Jozef, syn JánaE 2040

3526

3913.00 m2

Lacika Ján, ž.Verona HrudkováE 2038

3525

1394.67 m2

Lacika Jozef, ž.Mária PutiškováE 964 E 965 E 1087/1 E 1087/2 E 2036

2476

1317.00 m2

Paluš Imrich, spol.Jozef, Mária, Alžbeta, RozáliaE 2026

2719

4068.80 m2

Palušová Rozália, spol.Jozef, Mária, Alžbeta, ImrichE 1272 E 2026

1976, 2719

496.70 m2

Palušová Mária, spol.Jozef, Alžbeta, Rozália, ImrichE 1272 E 2026

1976, 2719

496.70 m2

Paluš Jozef, spol.Mária, Alžbeta, Rozália, ImrichE 1272 E 2026

1976, 2719

496.70 m2

Hrudková Verona, rod.Kišacová, Man.jánE 1865 E 2025

2084, 2086

821.75 m2

Bruchatý FloriánE 2020

1895

308.60 m2

Paluš Jozef, spol.Alojz, Štefan, AnnaE 2015

3522

1629.00 m2

Pavlík Peter, ž.Alžbeta MilatováE 2002

3309

564.50 m2

Palušová Rozália, rod.Herdová, Manž.jozefE 1024/1 E 1024/2 E 1995

3421

8578.00 m2

Lacika MichalE 1994/1

2418

287.35 m2

Paluš Imrich, ž.Rozália HerdováE 959/1 E 959/2 E 1202/1 E 1202/2 E 1885 E 1886/2 E 1992

3417, 3775

4096.00 m2

Klobučník ImrichE 1991

2826

2183.00 m2

Surmová Anna, rod.Mráziková, Vd.E 1986 E 1987

2092, 3517

159.50 m2

Mráziková Jozefína, rod.Barteková, Vd.E 1986 E 1987

2092, 3517

797.50 m2

Mrázik Anton, ž.Paulína SedlárováE 1986 E 1987

2092, 3517

159.50 m2

Bruchatá Mária, rod.MrázikováE 1986 E 1987

2092, 3517

159.50 m2

Grznár Jozef, ž.Mária FutrošováE 1369/6 E 1986

2186, 3517

5422.75 m2

Bajzíková Mária, rod.Laciková, spol.Štefan, Vendelín, ZuzanaE 1695 E 1981

1776

258.74 m2

Slámová Anna, rod.Godálová, Manž.adamE 1976

3515

3111.00 m2

Brišková Mária, rod.Balážová, Manž.pavolE 1735 E 1965 E 1966

3212

978.17 m2

Baláž Jozef, rod.Baláž, spol.Matej, Imrich, Mária, ŠtefanE 1735 E 1965 E 1966

3212

978.17 m2

Baláž Matej, rod.Baláž, ž.Alžbeta HrudkováE 1735 E 1965 E 1966

3212

978.17 m2

Baláž Štefan, rod.Baláž, spol.Jozef, Imrich, Mária, MatejE 1735 E 1965 E 1966

3212

978.17 m2

Grežďo Matúš, rod.Grežďo, ž.Mária SaskováE 725 E 902 E 1947 E 1948

2631

1577.67 m2

Grežďo Matúš, ž.Anna HrudkováE 725 E 902 E 1947 E 1948

2631

788.83 m2

Božiková Mária, rod.Kišacová, man.JozefE 1929/420

2741

270.50 m2

Paluš Matej, rod.Paluš, ž.Anna KišacováE 1929/410

3511

42.00 m2

Michalková Zuzana, rod.ZdichavskáE 1929/407

3510

39.50 m2

Grežďo Michal, ž.Katarína VančúrováE 1929/406

3509

151.00 m2

Klobučník Matúš, ž.Anna DeličováE 680 E 954 E 955 E 1929/405

1896, 1897, 2645, 3508

836.00 m2

Báleš Štefan, rod.Báleš, ž.Valéria ČanigováE 1201/1 E 1201/2 E 1929/401

1804, 3426

524.00 m2

Paluš Štefan, Spol.adamE 1929/296

2299

207.00 m2

Bruchatá Mária, rod.MališováE 1929/293

3505

201.00 m2

Kovačík Matúš, rod.KovačíkE 1929/290

2698

81.09 m2

Paluš Ján, SlobodnýE 1929/286

3507

93.50 m2

Ondruška JozefE 1917 E 1918

3503

7636.00 m2

Paluš ŠtefanE 1916/301

3502

4532.00 m2

Paluš Tomáš, rod.PalušE 1863/2

3725

393.25 m2

Palušová Alžbeta, rod.Kišacová, manž.AdamE 825 E 1861 E 1862/201

1818, 3498

5128.00 m2

Beňová BlankaE 1373/211 E 1860

1759, 3938

673.48 m2

Beňová LuciaE 1373/211 E 1860

1759, 3938

673.48 m2

Hrobárová Veronika, rod.StreďanskáE 696 E 1816

1761, 3494

1793.00 m2

Grznárová Mária, rod.Grežďová, Man.štefanE 937/98 E 990 E 991 E 1813 E 1814/1

3405

16706.00 m2

Čerňanová Mária, rod.Streďanská, Manž.jozefE 1179/1 E 1179/2 E 1811/1 E 1812

3425, 3493

6675.50 m2

Haluzová Rozália, rod.PalušováE 1802/1

3492

1701.00 m2

Mikula JozefE 1792

3490

3741.00 m2

Grežďo Anton, ž.Bernardína NovotnáE 651 E 1722 E 1763

2733, 2735

2737.17 m2

Mališ Anton, ž.Helena ZáhumenskáE 1741/1 E 1742

3488

1323.48 m2

Páleník Ján, dedí po Štefan KovačikE 1741/1 E 1742

3488

1443.80 m2

Paluš Michal, ž.Alžbeta GrežďováE 1733

3213

584.50 m2

Žarta Jozef, rod.Žarta, ž.Rozália ZáhumenskáE 668 E 1034 E 1035 E 1078/1 E 1078/2 E 1079/1 E 1079/2 E 1149/1 E 1149/2 E 1705 E 1706

1785, 1787, 2284, 2287, 3486

6025.38 m2

Žartová Rozália, rod.Záhumenská, Manž.jozefE 1705 E 1706

3486

5281.50 m2

Paluš Štefan, malE 1681/1 E 1682

3482

9725.00 m2

Okša MichalE 1679

3480

4196.00 m2

Paluš Štefan, Spol.michalE 641 E 679 E 1673 E 1674 E 1675/1

2218, 2842, 2893

2806.92 m2

Zborilová Hedviga, rod.BalážováE 1666

2595

612.38 m2

Psotná Mária, rod.BalážováE 1666

2595

612.38 m2

Okšová Mária, rod.Hájovská, Man.tomášE 1634

2643

83.50 m2

Kmeťková Mária, rod.GrznárováE 951 E 952 E 1216 E 1217 E 1291 E 1329 E 1626 E 1629 E 1631 E 1633

1908, 1909, 1910, 2594, 3416

10564.33 m2

Palušová Margita, rod.GrznárováE 1629 E 1631 E 1633

1908

89.44 m2

Smutná Alžbeta, rod.KmeťkováE 1291 E 1329 E 1626 E 1629 E 1631 E 1633

1908, 1909, 1910, 2594

1919.22 m2

Kmeťko Viktor, spol.Mária, Alžbeta, MichalE 1256 E 1291 E 1329 E 1626 E 1629 E 1631 E 1633

1908, 1909, 1910, 2594, 3430

3023.22 m2

Štefkovičová Verona, rod.GrznárováE 976 E 977 E 1628 E 1630

2760, 3478

1283.50 m2

Štrbavý Jozef, syn JánaE 1627

2627

50.50 m2

Štrbavý Jozef, rod.Štrbavý, na neznámom miesteE 1266 E 1313 E 1330 E 1427 E 1438 E 1625

2072, 2073, 2830

9534.58 m2

Štrbavá Anna, rod.Kmeťová, Man.jozefE 1262 E 1625

2073, 3433

5220.67 m2

Grznár Ján, spol.Jozef, Rozália, Michal, PavolE 992 E 993 E 1435 E 1437

1861, 2620

1091.65 m2

Grznár FrantišekE 1435 E 1437

2620

99.42 m2

Bognárová Margita, rod.GrznárováE 992 E 993 E 1435 E 1437

1861, 2620

115.33 m2

Okšová Rozália, rod.Okšová, man.MatúšE 1072 E 1073 E 1285 E 1311

2545, 2547, 3059

3295.00 m2

Labajová Verona, rod.Okšová, Manž.krištófE 1553

3474

603.25 m2

Okša JurajE 1553

3474

603.25 m2

Grznár Štefan, rod.GrznárE 992 E 993

1861

15.91 m2

Naštický Ľubomír, rod.Naštický, Dr.E 852 E 1369/9

1613, 1731

3118.33 m2

Šábel Michal, ž.Mária GašparíkováE 1440

3467

1143.50 m2

Šábelová Mária, rod.Gašparíková, Manž.michalE 1440

3467

1143.50 m2

Talianec JozefE 1249 E 1419

3429, 3799

1836.00 m2

Piknová Anna, rod.PivarčíkováE 1418

1610

196.00 m2

Pikna Juraj, ž.Anna JedlíkováE 1418

1610

32.67 m2

Pikna Michal, ž.Mária KorajčekováE 1418

1610

32.67 m2

Pikna ŠtefanE 1418

1610

32.67 m2

Šroacová Anna, rod.PiknováE 1418

1610

32.67 m2

Pikna Ján, spol.Anna, Jozef, Juraj, Jozef, ŠtefanE 1418

1610

32.67 m2

Božik Imrich, rod.Božik, ž.Margita PokusováE 1295 E 1416

194, 3465

2442.50 m2

Grežďová Rozália, rod.OkšováE 1414

3060

457.00 m2

Okša Jozef, ž.Anna PalušováE 1414

3060

457.00 m2

Páleník Peter, ž.Rozália KrasulováE 1227/1 E 1227/2 E 1269 E 1270 E 1411 E 1412

1703, 3711

2957.50 m2

Grznárová Mária, rod.ŠtrbaváE 1313

2830

1654.50 m2

Grznárová Irena, rod.BeňováE 1373/211

3938

1902.83 m2

Beňo ViktorE 1373/211

3938

1902.83 m2

Beňová AnnaE 1373/211

3938

1902.83 m2

Štrbavý Ján, ž.Alžbeta GrznárováE 1373/207

3462

8564.00 m2

Božik Ján, rod.Božik, spol.Jozef, Margita, MáriaE 1373/205

2723

2141.00 m2

Golský MichalE 1312 E 1373/202

1791, 3460

7090.00 m2

Lapuniková Štefánia, rod.KmeťkováE 1370/13 E 1372/18 E 1373/201

2898, 2899

1905.78 m2

Bajtalová Katarína, rod.KomováE 1372/22

3459

5755.00 m2

Šimunová Katarína, rod.Palušová, Manž.pavelE 1372/11

3456

5755.00 m2

Beňo Jozef, ž.Rozália MartinčekováE 1372/6

3455

2877.00 m2

Beňová Rozália, rod.Martinčeková, Man.jozefE 1372/6

3455

2877.00 m2

Kucharík Ján, ž.Emília PalušováE 1370/8 E 1372/3

2078, 3448

4316.25 m2

Kucharíková Emília, rod.Palušová, Man.jánE 1370/8 E 1372/3

2078, 3448

4316.25 m2

Herdová Jozefína, rod.ZborilováE 1372/2

2111

1438.75 m2

Paluchová Helena, rod.ZborilováE 1372/2

2111

1438.75 m2

Ondrušková Anna, rod.Tomanová, Manž.dionýzE 1371/17

2371

3836.67 m2

Grznárová Mária, rod.Herdová, Manž.jozefE 1368/3 E 1371/16

3438, 3454

6577.07 m2

Okša Michal, spol.Jozef, Viktor, FrantišekE 1371/14

3058

1438.75 m2

Detková Anna, rod.Hubertová, Man.jánE 1371/13

3453

5755.00 m2

Páleník Ján, ž.Antónia MaculováE 1371/5

1704

493.29 m2

Páleníková Mária, spol.Zuzana, Ján, Michal, KatarínaE 1371/5

1704

493.29 m2

Páleník AntonE 1371/5

1704

411.07 m2

Hrušková Katarína, rod.PáleníkováE 1371/5

1704

493.29 m2

Smatanová Mária, rod.NaštickáE 1370/19

3451

5722.00 m2

Komová Katarína, rod.GregorováE 1370/16

1743

539.50 m2

Gregorová Anna, rod.DanišováE 1370/15

3450

1079.00 m2

Eliáš Anton, ž.Anna MikušováE 1370/11

3449

2877.50 m2

Eliáš Michal, ž.Mária HustáE 1370/11

3449

719.38 m2

Eliáš ŠtefanE 1370/11

3449

719.38 m2

Šábelová Emília, rod.BeňováE 1370/6

1626

1918.33 m2

Okša Matúš, ž.Antónia KanonskáE 1370/5

3447

5754.00 m2

Grznárová Alžbeta, rod.Košecká, Manž.imrichE 1370/2

3445

5755.00 m2

Šabel JozefE 1369/13

3444

5754.00 m2

Herda František, ž.Katarína HaluzováE 1369/12

3443

2877.50 m2

Herdová Katarína, rod.Haluzová, Manž.františekE 1369/12

3443

2877.50 m2

Hrobár Štefan, ž.Cecília GodálováE 1369/11

2320

2877.00 m2

Šimun Ján, ž.Rozália HerdováE 1369/2

3442

4316.00 m2

Šimunová Rozália, rod.Herdová, Man.jánE 1369/2

3442

4316.00 m2

Sabel Michal, ž.Mária GašparíkováE 1369/1

3441

4219.00 m2

Sabelová Mária, rod.Gašparíková, Manž.michalE 1369/1

3441

4219.00 m2

Kišacová Verona, rod.Grznárová, man.JozefE 1204/1 E 1204/2 E 1368/9

1892, 3440

8801.00 m2

Šimunová Verona, rod.GrznárováE 1368/8

2815

2877.67 m2

Čerňan Michal, ž.Katarína GrznárováE 1368/5

3439

5754.50 m2

Čerňan JozefE 1368/5

3439

5754.50 m2

Lehocký Jozef, ž.Eva HerdováE 937/158 E 937/159 E 1368/4

3415

9516.00 m2

Lehocká Eva, rod.Herdová, Manž.jozefE 937/158 E 937/159 E 1368/4

3415

9516.00 m2

Herdová Mária, rod.Grznárová, Manž.lukáčE 1368/3

3438

5754.50 m2

Herda JozefE 1368/3

3438

822.07 m2

Herda ImrichE 1368/3

3438

822.07 m2

Herda Michal, ž.Rozália GrznárováE 1368/3

3438

822.07 m2

Komová Anna, rod.HerdováE 1368/3

3438

822.07 m2

Uhlár JozefE 1367/4

1629

1023.44 m2

Kmeťko Michal, ž.Mária GulíkováE 1367/1

3437

7912.57 m2

Kmeťková Mária, rod.Gulíková, Manž.michalE 1367/1

3437

12228.52 m2

Gulík Augustín, ž.Mária MerašickáE 1367/1

3437

4315.95 m2

Gulík Rudolf, ž.Mária JančekováE 1367/1

3437

4315.95 m2

Golská Mária, rod.KutnáE 1312

1791

1391.00 m2

Páleníková Mária, rod.MartinčekováE 1300 E 1301

3188, 3189

2201.25 m2

Grznár Michal, dedí po Rozálii GrznárE 1229 E 1230 E 1298

1651, 1694

2354.63 m2

Okša Jozef, dedí po Anna Okšová r.BarboríkováE 1281 E 1282

2075

2491.67 m2

Okša MichalE 1275

2246

904.00 m2

Božik Jozef, ž.Mária KišacováE 1273

3434

1176.00 m2

Páleníková Mária, rod.Tomková, manž.JozefE 1267

1592

280.74 m2

Mikušová Anna, rod.GrznárováE 1267

1592

1684.44 m2

Grznár Štefan, ž.Mária BartováE 1218 E 1219

2674

184.67 m2

Lacika JozefE 1184 E 1185

2839

329.67 m2

Lacika Štefan, syn ImrichaE 1146/1 E 1146/2 E 1164/1 E 1164/2

2477

155.33 m2

Grežďo Matúš, ž.Rozália OkšováE 495 E 1115 E 1163/1 E 1163/2

1669, 3339

67.33 m2

Paluš Adam, ž.Verona StankovskáE 1013 E 1014 E 1161/1 E 1161/2

2300, 2753

1919.75 m2

Haluza CyrilE 1155/1 E 1155/2

2661

73.75 m2

Kmeťová Mária, rod.ŽartováE 1078/1 E 1078/2 E 1149/1 E 1149/2

1787

257.13 m2

Novotný Ján, ž.Elena PalušováE 1050 E 1051 E 1148/1 E 1148/2

1567, 2026

314.01 m2

Beňová Etela, rod.LacikováE 1023/1 E 1023/2 E 1144/1 E 1144/2

3420

1328.00 m2

Okša Michal, spol.Tomáš, RozáliaE 1074/1 E 1074/2 E 1075/1 E 1075/2

2165

700.50 m2

Žartová Paulína, rod.OkšováE 1072 E 1073

3059

712.00 m2

Grežďová Katarína, rod.Grežďová, Manž.štefanE 437/2 E 875 E 876 E 944/1 E 944/2 E 1011 E 1012

2125, 2128, 2129, 3728

1350.56 m2

Grežďová Alžbeta, rod.Pokusová, Manž.štefanE 437/2 E 683 E 875 E 876 E 937/91 E 944/1 E 944/2 E 1011 E 1012

1594, 2125, 2128, 2129, 3050, 3728

1770.81 m2

Šimonová MáriaE 1004

2327

879.00 m2

Hospodárska BankaE 992 E 993

1861

238.58 m2

Klobučníková Anna, rod.Deličová, Manž.peterE 680 E 954 E 955

1896, 1897, 2645

684.00 m2

Danišová Anna, rod.PalušováE 955

1896

155.33 m2

Danišová Antónia, rod.Palušová, Man.michalE 680 E 937/59 E 954

1897, 2645, 3142

623.33 m2

Godálová Verona, rod.VančováE 943

2731

525.13 m2

Golský Ján, ž.Mária ŠtrbaváE 937/149

3413

5877.50 m2

Golská Mária, rod.ŠtrbaváE 937/149

3413

5877.50 m2

Paulovičová Rozália, malE 937/124

3411

845.00 m2

Bálintová Gizela, rod.Kohriová, Manž.martinE 937/122

1826

97.61 m2

Voltyová Margita, rod.Tauberová, Manž.henrichE 937/122

1826

16.27 m2

Horvátová Ella, rod.TauberováE 937/122

1826

16.27 m2

Tauber AlexanderE 937/122

1826

16.27 m2

Taberová TeréziaE 937/122

1826

16.27 m2

Tauberová SerenaE 937/122

1826

16.27 m2

Tauber ĽudovítE 937/122

1826

16.27 m2

Guttmanová Šarolta, rod.Kohnová, Manž.žigmundE 937/122

1826

1488.75 m2

Báleš František, rod.BálešE 937/85

1802

612.60 m2

Zdichavská Anna, rod.PalušováE 937/70

3002

19.81 m2

Paluš Ernest, spol.Jozef, Viktor, AnnaE 937/70

3002

19.81 m2

Šimon Viktor, ž.Rozália PokusováE 937/40

3401

144.00 m2

Kuchár JaromírE 937/36

2090

17.42 m2

Kuchár HenrichE 937/36

2090

17.42 m2

Streďanský Tomáš, manželka Katarína r.HrutkováE 937/32

3400

205.00 m2

Macková Katarína, rod.Kováčiková, Manž.matejE 937/23

3398

129.00 m2

Hrudka MichalE 908

3395

3145.00 m2

Machová Anna, rod.Mináriková, Manž.peterE 891 E 892

2018

363.25 m2

Palušová Mária, rod.BruchatáE 633 E 884

1950, 1951

357.00 m2

Grežďo Gejza, rod.GrežďoE 875 E 876

2125

17.92 m2

Lacika Jozef, ž.Mária BajzíkováE 843

3386

341.50 m2

Palušová Anna, rod.Kišacová, Man.matejE 840

3385

448.00 m2

Zajacová Mária, rod.Kišacová, Man.peterE 840

3385

448.00 m2

Grežďo Vojtech, rod.Grežďo, ž.Margita LacikováE 837

2311

544.57 m2

Grežďo Dominik, ž.Anna PokusováE 837

2311

544.57 m2

Pokusová Mária, rod.HrudkováE 821

2825

588.67 m2

Zdichavský Michal, rod.Zdichavský, ž.Valéria CikatrisováE 815

1989

227.59 m2

Minárik Jozef, rod.MinárikE 815

1989

30.35 m2

Kišacová Alžbeta, rod.GodálováE 802

3383

1374.00 m2

Grežďo TomášE 787

3380

1157.00 m2

Krasula Michal, ž.Mária MichalkováE 649 E 782

3369

3183.00 m2

Helbich JánE 730

2198

0.17 m2

Kovačíková Margita, rod.Klobučníková, manž.JozefE 682 E 723

2102, 3045

1655.50 m2

Fröhlich AlexanderE 720

1982

344.67 m2

Fröhlich LadislavE 720

1982

172.33 m2

Amzelová Lívia, rod.FröhlichováE 720

1982

172.33 m2

Löwy ŠalamúnE 720

1982

123.10 m2

Löwy Lujza, rod.SteinbergováE 720

1982

123.10 m2

Klobučník Peter, rod.KlobučníkE 466 E 716

2337

202.67 m2

Palušová Rozália, rod.Herdová, man.ImrichE 703

3372

291.00 m2

Smutná Anna, rod.Pokusová, Manž.michalE 700

2977

187.00 m2

Bruchatá Katarína, rod.HerdováE 694

1946

58.00 m2

Paluš Imrich, ž.Alžbeta DetkováE 641 E 642 E 643 E 644 E 679

2841, 2842, 2893

284.20 m2

Palušová Rozália, rod.ŽartováE 668

2287

352.50 m2

Paluš Štefan, ž.Katarína BalážováE 645

2651

214.00 m2

Palušová Katarína, rod.Balážová, Manž.štefanE 645

2651

214.00 m2

Palušová Zuzana, rod.LacikováE 500 E 501

2624

33.50 m2

Palušová Alžbeta, rod.GrežďováE 500 E 501

2624

6.70 m2

Bartová Zuzana, rod.Kováčiková, Manž.michalE 498

3340

73.50 m2

Barta Martin, rod.Barta, syn JozefaE 498

3340

24.50 m2

Grežďová Margita, rod.LacikováE 497

3012

7.31 m2

Kmeťová Jolana, rod.ŠimonováE 495

3339

19.00 m2

Lacika EmilE 492

3337

54.00 m2

Barta Jozef, rod.BartaE 480 E 488

2539

5.80 m2

Bohátová Mária, rod.Tomanecová, Manž.jánE 479

2443

26.00 m2

Reháková Františka, rod.Tomanecová, Manž.rudolfE 479

2443

41.60 m2

Klobučník Matúš, ž.Mária SpodnáE 463

3327

219.00 m2

Bárta Peter, rod.Barta, ž.Pavlína OkšováE 444 E 445

1718

113.89 m2

Palušová Zuzana, rod.PalušováE 437/2

3728

68.58 m2

Paluš Michal, rod.PalušE 437/2

3728

274.33 m2

Božik Štefan, ž.Verona GrznárováE 4003/2

1660

2479.63 m2

Božiková Verona, rod.GrznárováE 4003/2

1660

2479.63 m2

Štefkovič FrantišekE 4003/2

1660

991.85 m2

Štefkovič JozefE 4003/2

1660

1322.47 m2

Štefkovič PeterE 4003/2

1660

1322.47 m2

Štefkovičová Pavlína, rod.KošeckáE 4003/2

1660

495.93 m2

Stanko JozefE 4003/2

1660

1983.71 m2

Bajzík Jozef, rod.Bajzík, ž.Rozália VatrskováE 4003/2

1660

6447.04 m2

Božik MichalE 4003/2

1660

991.85 m2

Božik Jozef, Čd.23E 4003/2

1660

991.85 m2

Stanková Mária, rod.MackováE 4003/2

1660

2479.63 m2

Stanko Jozef, Čd.49E 4003/2

1660

2479.63 m2

Stanková Pavlína, rod.VančováE 4003/2

1660

2479.63 m2

Vančo MichalE 4003/2

1660

2975.56 m2

Vančová Mária, rod.PaulenováE 4003/2

1660

4463.34 m2

Vančo MatejE 4003/2

1660

1487.78 m2

Vančová Mária, Spol.matejE 4003/2

1660

1487.78 m2

Paulen MatejE 4003/2

1660

1487.78 m2

Paulenová Amália, rod.GrznárováE 4003/2

1660

1487.78 m2

Vančo JánE 4003/2

1660

1983.71 m2

Hrudková Agáta, rod.KajanováE 4003/2

1660

991.85 m2

Vančo JozefE 4003/2

1660

991.85 m2

Vančová Verona, rod.ŠtefkovičováE 4003/2

1660

991.85 m2

Toman Michal, ž.Paulína VančováE 4003/2

1660

991.85 m2

Mitický Ján, ž.Paulína KováčikováE 4003/2

1660

991.85 m2

Mitická Paulína, rod.KováčikováE 4003/2

1660

991.85 m2

Hrudka JozefE 4003/2

1660

165.31 m2

Niková Paulína, rod.HrudkováE 4003/2

1660

165.31 m2

Štefkovič AlbertE 4003/2

1660

495.93 m2

Štefkovičová EmíliaE 4003/2

1660

495.93 m2

Krajčíková Rozália, rod.HrudkováE 4003/2

1660

165.31 m2

Hrudková JozefínaE 4003/2

1660

165.31 m2

Hrudka FrantišekE 4003/2

1660

165.31 m2

Kišac Oliver, rod.KišacE 3611/1

2513

0.36 m2

Tíleš Jozef, ž.Alojzia VikováE 97/1 E 97/2

119

32.75 m2