jpú trenčianska turná a hámre

KrajTrenčiansky
OkresTrenčín (309)
ObecTrenčianska Turná (506567)
Katastrálne územiaTrenčianska Turná (864391)
Hámre (815586)
Správny orgánPozemkový a lesný odbor
Okresný úrad Trenčín
Hviezdoslavova 3 Trenčín
Číslo zmluvy2015/09/02
Objednávateľ prácObecný úrad Trenčianska Turná
913 21 Trenčíanska Turná 86  
DodávateľGEO3 Trenčín s.r.o.
Gen.M.R.Štefánika 42/402
911 01
Zodpovedný projektantRNDr. Anton Julény
Autorizačne overilIng. Dušan Bloudek
Projektové práceIng. Rastislav Dobranský
ProjektantRNDr. Anton Julény
SpolupracovaliIng. Rastislav Dobranský
Zahájenie prác12/2019
Ukončenie prác10/2020
Výmera kat. územiaTrenčianska Turná 1 626 5702 m2
Hámre 97 4911 m2
Výmera obvodu PPÚTrenčianska Turná 43 6120 m2
Hámre 3 9042 m2

trenčianska turná a hámre

trenčianska turná a hámre: nezistení vlastníci

trenčianska turná a hámre: nezistení vlastníci

zoznamy nezistených vlastníkov. trenčianska turnáhámre po kliknutí na číslo listu vlastníctva sa otvorí príslušný list vlastníctva po kliknutí na číslo listu vlastníctva sa otvorí príslušný list vlastníctva ... čítať viac
trenčianska turná a hámre: register pôvodného stavu, zverejnenie

trenčianska turná a hámre: register pôvodného stavu, zverejnenie

Obsahom registra pôvodného stavu je súpis údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a právnych vzťahoch k nim, určenie hodnoty pozemkov v obvode projektu JPÚ Trenčianska Turná a Hámre a zoznam vlastníkov a osôb, ktorých ... čítať viac