prašice

03.11.2020

pracovné stretnutie

prvé stretnutie zástupcov obce, správneho orgánu a spracovateľa

nezistení vlastníci

zoznam nezistených vlastníkov v obvode projektu pozemkových úprav

prašice

prašice: nezistení vlastníci

prašice: nezistení vlastníci

zoznamy nezistených vlastníkov. [table id=7 /] ... čítať viac