mikušovce pri pruskom

24.09.2015

ukončenie prípravného konania

s vykonaním pozemkových úprav prejavili záujem vlastníci, ktorí vlastnia 75,37 % celkovej výmery obvodu projektu pozemkových úprav

rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav

rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav

29.09.2020
mikušovce pri pruskom: rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav

mikušovce pri pruskom: rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav

Za riadenie a koordináciu všetkých aktivít v rámci konania o pozemkových úpravách a zapájanie účastníkov do konania zodpovedá okresný úrad ...
Čítať Viac