facebook

tento rok vôbec nenastal žltý armagedon. na poliach, ktoré sú rozdelené na lány menšie ako 20 hektárov remízkami, vetrolamami a inými opatreniami sa pestuje zelenina, obilie, na trávnatých pastvinách je dobytok, kamióny s potravinami prúdia do susedných krajín. a nad tým všetkým lieta minister na lietadle a mädlí si ruky po dobre vykonanej práci. ... See MoreSee Less
View on Facebook