objednávka výpisov s platbou

objednávka výpisov z registra právnych vzťahov pre známych a nezistených vlastníkov

pred zadaním objednávky si overte existenciu vlastníka v registri právnych vzťahov (napríklad cez ZBGIS) alebo zadaním požiadavky na zistenie týchto údajov (predbežná objednávka)
ak sa jedná o výpisy pre viac ako jedného vlastníka, malo by sa jednať o príbuzných vlastníkov. tento spôsob je určený pre individuálne výpisy pre a preto je počet vlastníkov na jednu objednávku obmedzený a preto nie sú žiadne zľavy pri väčšom počte vlastníkov. pre väčší počet vlastníkov je určený kompletný register.
zadajte údaje o vlastníkovi tak, aby bol jednoznačne identifikovateľný (môžte uviesť napríklad aj číslo listu vlastníctva, kde je v 1/1, prípadne poradové číslo na liste vlastníctva. v prípade identických údajov (napr. dátum narodenia) sa bude výpis pre dvoch vlastníkov považovať za jeden.
0,00 €

objednávateľ

telefónny kontakt
v prípade právnickej osoby bude vystavená faktúra s možnosťou odpočtu DPH
0,00 €