zoznamy nezistených vlastníkov.

meno vlastníkazoznam parciel právneho stavuzoznam listov vlastníctva právneho stavuvýmera parciel právneho stavu
Červeňanová Magdaléna, rod.ČerveňanováE 119/1, E 119/2, E 579/11

2433, 2445

102.22 m2

Hulaj Ján, rod.Hulaj, Magdaléna Červeňanová, zomrelE 115, E 119/1, E 119/2

1002, 2433

226.58 m2

Martinka Michal, rod.Martinka, Anna MikutelováE 115, E 119/1, E 119/2, E 579/11, E 580/41, E 1012

1002, 1128, 2433, 2445, 2449

1216.57 m2

Klobušická Katarína, rod.MartinkováE 115, E 119/1, E 119/2, E 579/11, E 580/41

1002, 2433, 2445, 2449

73.79 m2

Martinka Ján, rod.Martinka, Mária ČerveňanováE 119/1, E 119/2, E 579/11, E 580/41

2433, 2445, 2449

576.13 m2

Martinková Karolína, rod.MartinkováE 579/11, E 580/41

2445, 2449

382.17 m2

Martinková Mária, rod.Červeňanová, Ján MartinkaE 115, E 119/1, E 119/2, E 579/11

1002, 2433, 2445

164.55 m2

Červeňanová Anna, rod.ČerveňanováE 746

2464

1.10 m2

Červeňan Michal, rod.Červeňan, Katarína HusárováE 580/41

2449

146.94 m2

Poruban Štefan, rod.Poruban, zomrelE 74, E 1012

1128, 2422

40.79 m2

Poruban Ondrej, rod.Poruban, Zuzana PelechováE 1012

1128

8.21 m2

Hulajová Anna, rod.Hulajová, zomrelaE 110/2, E 122/2, E 731/1, E 1012

1128, 2432, 2435, 2455

276.73 m2

Svoradová Božena, rod.SvoradováE 829/1, E 829/2

2473

62.71 m2

Fero Michal, rod.Fero, Anna LehotskáE 1012

1128

8.21 m2

Červeňanová Mária, rod.ČerveňanováE 1012

1128

8.67 m2

Červeňan Anton, rod.ČerveňanE 1012

1128

1.37 m2

Červeňanová Emília, rod.ČerveňanováE 1012

1128

0.46 m2

Červeňan Jozef, rod.ČerveňanE 1012

1128

0.46 m2

Červeňan Ľudovít, rod.ČerveňanE 1012

1128

1.37 m2

Santa Ján, rod.Santa, Katarína JaníkováE 1012

1128

1.03 m2

Santa Anton, rod.SantaE 1012

1128

1.03 m2

Opatovská Katarína, rod.OpatovskáE 117, E 731/1

1600, 2455

491.15 m2

Opatovský Michal, rod.OpatovskýE 117, E 731/1, E 733/41

1600, 2455, 2458

502.15 m2

Horňáková Magdaléna, rod.Mikolášková, dcéra Jána, neznámaE 765

1554

392.17 m2

Režný Jozef, rod.RežnýE 765

1554

12.07 m2

Mikolášek Ján, rod.Mikolášek, Paulína PrístupnáE 121/11, E 121/12, E 1012

1128, 2434

37.63 m2

Režný Jozef, rod.Režný, nezvestnýE 123

1107

7.09 m2

Ranincová Mária, rod.Kotláriková, Ondrej RaninecE 55/540, E 764/1

1120, 2410

31.19 m2

Raninec Ondrej, rod.Raninec, syn OndrejaE 55/540, E 115, E 764/1, E 1012

1002, 1120, 1128, 2410

319.53 m2

Reháková Anna, rod.MikoláškováE 121/11, E 121/12

2434

7.35 m2

Ranincová Katarína, rod.MikoláškováE 55/540

2410

16.11 m2

Mináriková Magdaléna, rod.RanincováE 733/41

2458

1.57 m2

Santa Štefan, rod.Santa, Anna BetákováE 1012

1128

1.03 m2

Husárová Katarína, rod.ČerveňanováE 115, E 733/41

1002, 2458

130.85 m2

Husár Michal, rod.HusárE 115, E 733/41

1002, 2458

130.85 m2

Husár Ondrej, rod.HusárE 1469, E 112, E 114, E 115, E 733/41, E 834/1

1002, 1596, 2316, 2458, 2478

3334.07 m2

Siváková Anna, rod.Husárová, Pavol SivákE 115, E 733/41

1002, 2458

130.85 m2

Opatovská Helena, rod.OpatovskáE 1469, E 115, E 733/41, E 834/1

1002, 2458, 2478

273.20 m2

Porubanová Anna, rod.Porubanová, dcéra MichalaE 1012

1128

8.21 m2

Opatovská Mária, rod.OpatovskáE 115

1002

221.07 m2

Skyvová Anna, rod.Bacová, Eduard SkyvaE 770/1, E 770/3

1732

355.67 m2

Ježík Štefan, rod.Ježík, po OndrejoviE 124/1, E 124/2, E 1012

1128, 2437

42.58 m2

Svrbíková Katarína, rod.SvrbíkováE 56/13, E 1012

1128, 4361

95.21 m2

Škytová Katarína, rod.ChovancováE 33, E 1013/102

2399, 2480

483.67 m2

Beták Štefan, rod.Beták, Magdaléna JežíkováE 1012

1128

4.11 m2

Husárová Mária, rod.Opatovská, Jozef Husár, neznámaE 1012

1128

4.11 m2

Gabrišová Zuzana, rod.Goliašová, Michal GabrišE 1012

1128

8.21 m2

Husárová Anna, rod.PorubanováE 120, E 732/1, E 1012

1128, 1431, 2456

17.34 m2

Mikulová Katarína, rod.HulajováE 1012

1128

2.74 m2

Beták Michal, rod.Beták, Katarína SvrbíkováE 1012

1128

8.21 m2

Bočáková Anna, rod.Sýkorová, Štefan BočákE 732/1, E 1012

1128, 2456

17.32 m2

Chovancová Katarína, rod.JaníčkováE 1012

1128

8.21 m2

Husárová Eva, rod.KadákováE 1012

1128

8.21 m2

Kadák Jozef, rod.Kadák, Helena PsotnáE 1012

1128

1.37 m2

Kováč Ján, rod.Kováč, Agnesa ČaklošováE 1012

1128

3.65 m2

Kováčová Katarína, rod.KováčováE 1012

1128

3.65 m2

Kováč Štefan, rod.Kováč, Anna MargulinováE 1012

1128

2.74 m2

Majčík Jozef, rod.Majčík, Alžbeta MatejkováE 1012

1128

8.21 m2

Mazáň Ján, rod.MazáňE 1012

1128

8.21 m2

Mazaňová Zuzana, rod.MazaňováE 1012

1128

8.21 m2

Meravý Ján, rod.MeravýE 1012

1128

8.21 m2

Mikula Jozef, rod.Mikula, Mária JežíkováE 1012

1128

16.42 m2

Mojžišová Helena, rod.JežíkováE 1012

1128

3.52 m2

Obedová Alžbeta, rod.ObedováE 1012

1128

8.21 m2

Obedová Anna, rod.ObedováE 1012

1128

1.64 m2

Obeda Štefan, rod.Obeda, zomrelE 1012

1128

1.64 m2

Pelechová Zuzana, rod.JašováE 1012

1128

4.11 m2

Poruban Jozef, rod.Poruban, Mária BetákováE 120, E 1012

1128, 1431

4.11 m2

Raninec Ján, rod.Raninec, Mária TomíkováE 1012

1128

8.21 m2

Repková Zuzana, rod.PelechováE 1012

1128

4.11 m2

Sivák Pavol, rod.Sivák, Anna HusárováE 1012

1128

8.21 m2

Škytová Františka, rod.BalajováE 1012

1128

4.11 m2

Šolc Ján, rod.Šolc, Magdaléna HusákováE 1012

1128

8.21 m2

Šolcová Magdaléna, rod.Husáková, Ján ŠolcE 1012

1128

8.21 m2

Vašková Katarína, rod.VaškováE 1012

1128

8.21 m2

Zajacová Eva, rod.ZajacováE 1012

1128

8.21 m2

Zajac Ján, rod.Zajac, Zuzana r.FábikováE 1012

1128

32.84 m2

Poruban Štefan, rod.Poruban, po Jánovi, zomrelE 1012

1128

2.05 m2

Betáková Katarína, rod.BetákováE 1012

1128, 2474

149.88 m2

Chovancová Katarína, rod.ChovancováE 1012

1128

8.21 m2

Chovanec Štefan, rod.ChovanecE 1012

1128

8.21 m2

Čvančara Jozef, rod.ČvančaraE 114, E 1012

1128, 2316

152.94 m2

Fábik Ján, rod.FábikE 1012

1128

18.06 m2

Freiman Jozef, rod.FreimanE 1012

1128

8.21 m2

Horňáková Katarína, rod.HorňákováE 1012

1128

8.21 m2

Horňák Milan, rod.HorňákE 1012

1128

0.18 m2

Ježík Jozef, rod.Ježík, po OndrejoviE 577/2, E 1012

1128, 2942

185.21 m2

Kadák František, rod.KadákE 1012

1128

1.37 m2

Kadák Ľudovít, rod.KadákE 1012

1128

1.37 m2

Mahríková Anna, rod.MahríkováE 1012

1128

8.21 m2

Majčíková Alžbeta, rod.MajčíkováE 1012

1128

8.21 m2

Mihálová Mária, rod.Horňáková, Ondrej MihálE 33, E 1012

1128, 2399

24.04 m2

Mikolášeková Paulína, rod.MikolášekováE 1012

1128

8.21 m2

Mikulová Mária, rod.JežíkováE 1012

1128

2.35 m2

Mutňanský Ondrej, rod.Mutňanský, Alžbeta DohálováE 1012

1128

8.21 m2

Obeda Anton, rod.ObedaE 1012

1128

1.64 m2

Obeda Ján, rod.ObedaE 1012

1128

1.64 m2

Obeda Jozef, rod.ObedaE 1012

1128

1.64 m2

Pelech Ján, rod.PelechE 1012

1128

8.21 m2

Poruban Ján, rod.PorubanE 120, E 1012

1128, 1431

135.02 m2

Poruban Milan, rod.PorubanE 120, E 1012

1128, 1431

22.23 m2

Ranincová Mária, rod.RanincováE 1012

1128

8.21 m2

Santová Jozefína, rod.SantováE 1012

1128

1.03 m2

Siváková Anna, rod.SivákováE 1012

1128

8.21 m2

Škytová Katarína, rod.ŠkytováE 1012

1128

8.21 m2

Šusteková Anna, rod.ŠustekováE 1012

1128

8.21 m2

Šustek Ján, rod.ŠustekE 1012

1128

8.21 m2

Sýkorová Anna, rod.Sýkorová, Štefan SýkoraE 1012

1128

16.42 m2

Sýkora Jozef, rod.SýkoraE 732/1, E 1012

1128, 2456

13.62 m2

Vaško Ján, rod.VaškoE 1012

1128

8.21 m2

Bíbelová Jozefína, rod.KonečnáE 578/21, E 578/22, E 578/31

2444

1477.80 m2

Šulek Štefan, rod.Šulek, Katarína OndráškováE 578/21, E 578/22, E 578/31, E 763

2444, 2640

588.01 m2

Ježíková Anna, rod.JežíkováE 44

2402

2.00 m2

Mikula Michal, rod.Mikula, nezvestnýE 111/2, E 737/71

1593, 2462, 2474

670.42 m2

Reháková Mária, rod.Husárová, adr.neznámyE 115, E 733/41

1002, 2458

130.85 m2

Hulajová Mária, rod.OpatovskáE 122/2, E 731/1

2435, 2455

140.20 m2

Bočáková Helena, rod.BočákováE 95, E 732/1

2427, 2456

9.59 m2

Husárová Mária, rod.Porubanová, Štefan HusárE 120, E 732/1

1431, 2456

15.97 m2

Porubanová Anna, rod.OndráškováE 732/1

2456

46.40 m2

Sýkorová Magdaléna, rod.SýkorováE 732/1

2456

12.89 m2

Sýkorová Alžbeta, rod.SýkorováE 732/1

2456

11.60 m2

Sýkorová Helena, rod.SýkorováE 732/1

2456

3.36 m2

Sýkorová Margita, rod.SýkorováE 732/1

2456

3.36 m2

Hulajová Mária, rod.PorubanováE 732/1

2456

23.20 m2

Sýkora Štefan, rod.SýkoraE 732/1

2456

4.62 m2

Ježíková Anna, rod.Gabrišová, Štefan JežíkE 58/12

2418

2.70 m2

Gabrišová Mária, rod.GabrišováE 763

2640

297.17 m2

Hudeková Anna, rod.HusárováE 114

2316

59.53 m2

Santová Mária, rod.Betáková

2474

70.83 m2

Prístupná Mária, rod.SýkorováE 732/1

2456

64.34 m2

Opatovský Štefan, rod.Opatovský, po Jánovi

2474

53.13 m2

Holická Magdaléna, rod.OpatovskáE 117

1600

2073.13 m2

Mikulová Kristína, rod.Martinková, Ondrej MikulaE 110/2

2432

79.15 m2

Jaššová Zuzana, rod.JaššováE 54/2, E 54/3

2407

14.50 m2

Chorvát Michal, rod.Chorvát, Anna RanincováE 115, E 730/21, E 764/4

1002, 1642

1146.80 m2

Horňák Jozef, rod.HorňákE 61/1, E 735/51

2421, 2460

29.00 m2

Konečný Michal, rod.KonečnýE 746

2464

0.73 m2

Opatovská Anna, rod.OpatovskáE 118

1601, 2474

635.96 m2

Grossová Zlata, rod.Poláková, Adolf GrossE 117

1600

92.14 m2

Polláková Helena, rod.PollákováE 117

1600

92.14 m2

Pollák Ľudovít, rod.PollákE 117

1600

92.14 m2

Husár Ján, rod.HusárE 746

2464

0.55 m2

Svorada Jozef, rod.SvoradaE 829/1, E 829/2

2473

62.71 m2

Trúneková Mária, rod.Opatovská, Michal TrúnekE 33, E 118, E 122/2

1601, 2399, 2435

232.96 m2

Trúnek Michal, rod.Trúnek, Mária OpatovskáE 33, E 118

1601, 2399

202.72 m2

Šulek Ján, rod.Šulek, Mária OndrčkováE 578/21, E 578/22, E 578/31

2444

164.20 m2

Brezanová Anna, rod.OpatovskáE 122/2, E 731/1

2435, 2455

182.67 m2

Králiková Jozefína, rod.HorňákováE 33

2399

3.17 m2

Šulek Adam, rod.ŠulekE 578/21, E 578/22, E 578/31

2444

469.14 m2

Šuleková Helena, rod.ŠulekováE 578/21, E 578/22, E 578/31

2444

164.20 m2

Šuleková Katarína, rod.ŠulekováE 578/21, E 578/22, E 578/31

2444

469.14 m2

Šulek Pavol, rod.ŠulekE 578/21, E 578/22, E 578/31

2444

727.17 m2

Sýkora Ľudovít, rod.SýkoraE 732/1

2456

3.36 m2

Švančara Ondrej, rod.ŠvančaraE 733/41

2458

33.00 m2

Husárová Alžbeta, rod.DohňanskáE 1469, E 834/1

2478

138.82 m2

Zemáneková Katarína, rod.KadlečíkováE 578/21, E 578/22, E 578/31

2444

821.00 m2

Husár František, rod.HusárE 746

2464

0.37 m2

Jaššová Alžbeta, rod.JaššováE 54/2, E 54/3

2407

14.50 m2

Jaššová Katarína, rod.JaššováE 54/2, E 54/3

2407

14.50 m2

Chorvát Michal, rod.ChorvátE 55/11, E 56/11, E 56/14, E 56/15

2408, 4359, 4362

186.50 m2

Chotvátová Anna, rod.RanincováE 55/11, E 56/15

2408

78.00 m2

Chorvátová Anna, rod.RanincováE 56/11, E 56/14, E 115

1002, 4359, 4362

605.90 m2

Vanko Michal, rod.VankoE 58/10, E 58/12

2416, 2418

18.85 m2

Gabriš Michal, rod.GabrišE 58/12

2418

5.40 m2

Vanková Mária, rod.Gabrišová, Štefan VankoE 58/12

2418

2.70 m2

Šulek Štefan, rod.ŠulekE 58/13

2419

5.75 m2

Šulek Jozef, rod.ŠulekE 58/13

2419

5.75 m2

Šulek Jozef, rod.Šulek, malE 58/13

2419

1.92 m2

Šulek Štefan, rod.Šulek, malE 58/13

2419

1.92 m2

Poruban Michal, rod.PorubanE 60

2420

1.91 m2

Porubanová Anna, rod.Goliašová, Michal PorubanE 60

2420

14.84 m2

Poruban Michal, rod.Poruban, Anna GoliašováE 60

2420

16.75 m2

Horňák Ján, rod.HorňákE 33, E 61/1

2399, 2421

11.67 m2

Poruban Štefan, rod.Poruban, sl.E 74

2422

4.95 m2

Jantošovičová Magdaléna, rod.KonečnáE 746

2464

0.73 m2

Husárová Anna, rod.HoličkováE 746

2464

0.37 m2

Husárová Anna, rod.LazováE 746

2464

0.55 m2

Lazo Viliam, rod.Lazo, malE 746

2464

1.10 m2

Ježík Štefan, rod.Ježík, Margita VaškováE 746

2464

1.10 m2

Ježíková Margita, rod.VaškováE 746

2464

1.10 m2

Biskorovajná Jozefína, rod.JežíkováE 747

2465

1.29 m2

Hasanovič Michal, rod.HasanovičE 747

2465

1.29 m2

Husár Jozef, rod.HusárE 733/1

2457

7.50 m2

Vlk František, rod.VlkE 754

2467

2.69 m2

Fabo Štefan, rod.Fabo, Magdaléna ŠkytováE 677/2, E 677/4

2395

90.00 m2

Fabová Magdaléna, rod.Fabová, ŠtefanE 677/2, E 677/4

2395

90.00 m2

Ježíková Anna, rod.Ježíková, sl.E 44

2402

0.60 m2

Ježíková Katarína, rod.Ježíková, sl.E 44

2402

0.60 m2

Martinková Kristína, rod.MartinkováE 110/2

2432

723.70 m2

Ježíková Jozefína, rod.JežíkováE 111/1

1419

303.93 m2

Mikula Anna, rod.SedláčkováE 111/4

1595

857.50 m2

Drimalová Paulína, rod.LazováE 124/1, E 124/2

2437

327.50 m2

Šusteková ZuzanaE 4-3199

2584

0.25 m2

Papierníková Katarína, rod.OpatovskáE 33

2399

12.67 m2

Minárik Michal, rod.MinárikE 33

2399

13.51 m2

Raninec Štefan, rod.RaninecE 33

2399

21.39 m2

Škyta Štefan, rod.ŠkytaE 33

2399

3.17 m2

Opatovská Katarína, rod.Opatovská, malE 33, E 122/2

2399, 2435

239.44 m2

Škyta Jozef, rod.ŠkytaE 33

2399

12.67 m2

Škyta Anton, rod.ŠkytaE 33

2399

12.67 m2

Filina Vladimír, rod.FilinaE 474/2

273

727.00 m2

Grossová Aranka, rod.PolákováE 122/2

2435

43.19 m2

Opatovský Michal, rod.Opatovský, malE 122/2

2435

226.77 m2

Polák Ľudovít, rod.PolákE 122/2

2435

43.19 m2

Poláková Helena, rod.PolákováE 122/2

2435

43.19 m2

Dobiášová Eva, rod.DobiášováE 739/220

2463

100.94 m2

Dobiášová Anna, rod.DobiášováE 739/220

2463

134.58 m2

Dobiášová Zuzana, rod.DobiášováE 739/220

2463

134.58 m2

Malník Pavol, rod.MalníkE 14/2, E 14/4, E 96

2428

33.00 m2

Malníková Katarína, rod.ŠevčíkováE 14/2, E 14/4, E 96

2428

33.00 m2

Husár Štefan, rod.Husár, malE 14/2, E 14/4, E 96

2428

44.00 m2

Sýkorová Katarína, rod.Štefániková, Jozef SýkoraE 14/2, E 14/4, E 95, E 96

2427, 2428

72.69 m2

Sýkorová Helena, rod.Sýkorová, malE 14/2, E 14/4, E 95, E 96

2427, 2428

6.77 m2

Sýkorová Mária, rod.Sýkorová, mal.E 14/2, E 14/4, E 95, E 96

2427, 2428

6.77 m2

Sýkora Jozef, rod.Sýkora, malE 14/2, E 14/4, E 95, E 96

2427, 2428

13.50 m2

Sýkora Rudolf, rod.Sýkora, malE 14/2, E 14/4, E 95, E 96

2427, 2428

13.50 m2

Sýkorová Margita, rod.Sýkorová, malE 14/2, E 14/4, E 95, E 96

2427, 2428

6.77 m2

Husárová Mária, rod.SivákováE 14/2, E 14/4, E 96

2428

28.19 m2

Husár Štefan, rod.Husár, Mária SivákováE 14/2, E 14/4, E 96

2428

11.00 m2

Mahrík Pavol, rod.MahríkE 14/2, E 14/4, E 96

2428

4.81 m2

Sýkorová Paulína, rod.DudákováE 95

2427

57.83 m2

Zajac Štefan, rod.Zajac, Anna rod.BlaškováE 1012

1128

8.21 m2

Blaško Ján, rod.BlaškoE 1012

1128

8.21 m2

Poruban Štefan, rod.Poruban, malE 120

1431

20.58 m2

Poruban Michal, rod.PorubanE 60

2420

11.17 m2

Ježík JozefE 57/2

2415

40.00 m2

Pavlík JozefE 124/1, E 124/2

2437

163.75 m2

Pavlíková MáriaE 124/1, E 124/2

2437

163.75 m2

Opatovský JozefE 33, E 122/2

2399, 2435

143.66 m2

Sýkora ŠtefanE 14/2, E 14/4, E 95, E 96

2427, 2428

19.36 m2

Ježík Štefan, sl.E 44

2402

0.60 m2

Pajkosova Eva, rod.KadakovaE 835

711

198.50 m2

Šustek JozefE 4-3199

2584

0.50 m2

Pelech Štefan, rod.PelechE 1012

1128

8.21 m2

Mojžišová Katarína, rod.PorubanováE 120, E 732/1

1431, 2456

15.97 m2

Trúnek MichalE 33, E 122/2

2399, 2435

31.93 m2

po kliknutí na číslo listu vlastníctva sa otvorí príslušný list vlastníctva

meno vlastníkazoznam parciel právneho stavuzoznam listov vlastníctva právneho stavuvýmera parciel právneho stavu
Zajac Ondrej, rod.ZajacE 50/1

670

814.75 m2

Zajacová Katarína, rod.Zajacová, čd.5392/1899E 50/1

670

814.75 m2

Kováč Ján, rod.KováčE 56

280

367.33 m2

Dohňanská Mária, rod.MahríkováE 64/2

287

96.10 m2

Mahríková Kristína, rod.JežíkováE 64/2

287

24.02 m2

po kliknutí na číslo listu vlastníctva sa otvorí príslušný list vlastníctva